Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålningsövervakning i Östersjöområdet är internationellt samarbete

Strålningsövervakning i Östersjöområdet är internationellt samarbete

23.11.2022 kl 08:30
Meddelande

Strålsäkerhetsmyndigheter, polis- och räddningsmyndigheter med ansvar för strål- och kärnsäkerhetsfrågor och representanter för olika ministerier träffas i STUK den 22–23 november för att diskutera beredskap inför de hot som strålning och kärnmaterial orsakar i Östersjöområdet.

Utöver Finland deltar myndigheter och experter från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, Tyskland och Polen i en workshop som ordnas gemensamt av Strålsäkerhetscentralen och inrikesministeriet. Representanter för Ukrainas strålsäkerhetsmyndighet är också närvarande för att berätta om sina erfarenheter gällande beredskapen mot radiologiska hot under kriget.

Workshoppen presenterar Finlands första nationella strategi för strålningsmätning som slutfördes i somras. Målet med strategin är att Finland är beredd att hantera olika typer av nödsituationer med strålrisk och att beredskapen gällande strålningsmätning förbättras ytterligare.

Direktör för Strålsäkerhetscentralens avdelning för övervakning av strålning i miljön Pia Keski-Jaskari konstaterar att nationella strategier är nödvändiga. Strålningssituationer respekterar inte nationella gränser. I Östersjöområdet förutsätter beredskap för strålningssituationer och hantering av eventuella farliga situationer ett smidigt samarbete även mellan olika länder och kunskap om andra länders strategier och verksamhet.

”Denna workshop är ett exempel på samarbete som siktar på en gemensam uppfattning och en smidig verksamhet”, konstaterar direktör Pia Keski-Jaskari. Hon påminner dock att motsvarande internationellt samarbete pågår ständigt i många forum.

Kontakter:

Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Meddelande
Kärnsäkerhet
Strålsäkerhet