Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålnings- och kärnsäkerhetens bestämmelser hittas lättare än tidigare

Strålnings- och kärnsäkerhetens bestämmelser hittas lättare än tidigare

15.2.2017 kl 16:59
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralens (STUK) författningssamling Stuklex har fått ett nytt utseende. Då webbplatsen förnyades förbättrades utseendet och tekniken och tjänsten kan nu användas smidigare till exempel med mobila enheter.  Det är även lättare att komma ihåg den nya adressen www.stuklex.fi.

I Stuklex finns de centrala författningarna inom STUKs verksamhetsområde. Efter förnyelsen finns även STUKs föreskrifter samt de motiverande promemoriorna till föreskrifterna och YVL-direktiven.

Stuklex är öppen för alla och kostnadsfri. Tjänsten togs i bruk i samarbete mellan STUK och Edita Publishing Oy 2007. Edita Publishing Oy har ansvarat för det tekniska genomförandet av den förnyade tjänsten och den uppdateras av STUK och Edita i samarbete. Edita producerar den uppdaterade inhemska lagstiftningen, EU-lagstiftningen och olika internationella avtal inom STUKs verksamhetsområde för tjänsten.

”I redan 20 år har STUK haft författningssamlingen inom sitt verksamhetsområde till sitt förfogande, först som endast en bok och nu i nästan tio år även som en elektronisk tjänst”, säger Mari Andersin, chef för juridiska ärenden och huvudredaktör för Stuklex. ”När Stuklex en gång i tiden grundades var det självklart att tjänsten ska vara öppen för alla. En viktig del av STUKs säkerhetsarbete är att alla centrala bestämmelser är uppdaterade och att våra intressentgrupper enkelt har tillgång till dem.”

 

Mer information:

www.stuklex.fi
Chef för juridiska ärenden Mari Andersin, tfn (09) 759 88 237
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Säteilyturvakeskus