Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålkälla på villovägar - STUK uppmanar metallåtervinningsföretagen att vara på sin vakt

Strålkälla på villovägar - STUK uppmanar metallåtervinningsföretagen att vara på sin vakt

28.11.2019 klo 15:00
Verkkouutinen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) upptäckte i oktober vid en granskning, att det vid ett företag i Helsingfors saknades ett mätinstrument som innehåller en strålkälla och som använts för mätning av ytans höjd på vätska. Den saknade strålkällan är hälsovådlig om den till exempel förvaras oskyddad i en ficka eller på annat sätt nära kroppen.  

Strålkällan som saknas måste, på grund av sin radioaktivitet, förvaras i en blybehållare i sin transportlåda. Överinspektör Siiri-Maria Aallos-Ståhl vid STUK konstaterar att strålkällans utseende inte väcker uppmärksamhet. Storleken är ungefär som en människas pekfinger och den är metallfärgad.

Det är möjligt att strålkällan har hamnat bland material för metallåtervinning. Om så är fallet, finns det en risk att metallåtervinningsföretagens anställda utsätts för strålning, om de inte märker eller förstår att de handskas med en strålkälla. Siiri-Maria Aallos-Ståhl påpekar dock, att de finländska metallåtervinningsföretagen är väl förberedda för radioaktivt metallskrot och att de bland annat är utrustade med strålningsportar som varnar om det finns radioaktivt material bland skrotet.

STUK upptäckte att strålkällan saknades vid en granskning i oktober. Då ifrågavarande strålkälla inte kunde hittas, uppmanade STUK företaget att söka reda på strålkällan före slutet av oktober. Vid slutet av oktober meddelade företaget att strålkällan inte hade hittats.

Företaget kunde inte heller redogöra om när strålkällan hade försvunnit. STUK hade gjort föregående granskning vid företaget år 2011, och då hade den nu saknade strålkällan ännu funnits i företagets besittning. Den första november lämnade STUK in en begäran om polisutredning för att klargöra om det skett ett brott mot strålsäkerhets- eller strafflagen.

Den saknade strålkällans radioaktiva ämne är cesium av isotop 137 och strålkällans radioaktivitet är såpass kraftig att dess innehav kräver tillstånd av STUK. Strålkällans aktivitet var ursprungligen 26 megabecquerel och är för tillfället 12,7 megabecquerel. Halveringstiden för Cesium-137 är cirka 30 år. Cesium-137 är den allmännaste radionuklid som används i industrins mätinstrument.

Sammanlagt används i Finland vid industrin, vid forskningsanläggningar och besiktningsorgan cirka 6 000 instrument som innehåller radioaktiva ämnen och som kräver tillstånd av STUK. Typiska användningsområden är till exempel instrument för mätning av ytnivån, vågar och densitetsmätare.  STUK handhar ett register över strålkällor och granskar de företag som besitter dem. Överinspektör Siiri-Maria Aallos-Ståhl påpekar att det är mycket ovanligt i Finland att en strålkälla försvinner.

Ett mätinstrument av samma typ med tillhörande strålkälla i sin transportlåda.

Mätinstrumentet med tillhörande strålkälla.


Tilläggsuppgifter:
Överinspektör Siiri-Maria Aallos-Ståhl, tfn (09) 759 88 241
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Päivitetty
30.10.2020 klo 18:57