Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Som mål en oberoende och kompetent kärnsäkerhetsmyndighet i Saudiarabien

Som mål en oberoende och kompetent kärnsäkerhetsmyndighet i Saudiarabien

19.9.2017 kl 16:03
Meddelande

STUK International Oy och King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (K.A.CARE) undertecknade i juli 2017 ett avtal, vars mål är att det i Saudiarabien inrättas en oberoende, kompetent och effektiv strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Samarbetet offentliggjordes första gången i samband med Internationella atomenergiorganet IAEA:s generalförsamling den 18 september.

STUK International Oy som grundades i slutet av 2016 är ett av finska staten ägt bolag som exporterar säkerhetskunskap. ”Med hjälp av företaget kan vi förbättra kärn- och strålsäkerheten i länder som behöver detta men som ännu inte har tillräckligt med egen kompetens för sådan verksamhet. I denna bransch har finländsk kompetens internationellt sett ett mycket gott rykte och man är intresserad av att samarbeta med oss”, berättar vice direktör Pekka Ottavainen.

STUK International Oy administrerar serviceprojekt och köper huvudsakligen den expertis som de behöver av Strålsäkerhetscentralen samt vid behov av andra aktörer inom strål- och kärnsäkerhet. STUK:s experter har samarbetat med sina kollegor i Saudiarabien sedan början av 2014. Samarbetet blev ännu tätare när Saudiarabien i juli 2017 fattade ett beslut att starta sitt kärnenergiprogram.

”Målet är att det i Saudiarabien inrättas en oberoende, kompetent och effektiv strål- och kärnsäkerhetsmyndighet. Inom samarbetet har man nu fokuserat på utarbetande av lagstiftning och säkerhetskrav, utbyggnad av myndighetsorganisationen och utbildning av personal samt skapande av en modell för myndighetstillsyn. Dessa projekt är nyttiga även på grund av att de ytterligare förstärker kompetensen inom strål- och kärnsäkerhetsbranschen i Finland”, beskriver Petteri Tiippana, generaldirektör för STUK.    

Samarbetet offentliggjordes första gången i samband med Internationella atomenergiorganet IAEA:s generalförsamling den 18 september.

Mer information

Verkställande direktör för STUK International Oy Pekka Ottavainen, tfn 0400 261 097
Generaldirektör för Strålsäkerhetscentralen och styrelseledamot i STUK International Oy Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 201

STUK INTERNATIONAL OY

• Ett aktiebolag som är helägt av finska staten.
• Statsrådet godkände avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen den 17 mars 2016.
• Verkar globalt.
• På engelska är bolagets namn STUK International Ltd.
• Tillhandahåller experttjänster inom säker användning av kärnenergi och strålning samt bedriver forskning och utveckling i detta område.
• Kunderna är myndigheter som ansvarar för strål- och kärnsäkerheten i olika länder samt andra aktörer i branschen.
• STUK International Oy administrerar projekt och köper huvudsakligen den expertis som de behöver av Strålsäkerhetscentralen samt vid behov även av andra aktörer inom strål- och kärnsäkerhet.
• Företagets verksamhet har ingen inverkan på myndighetens oberoende eller dess arbete i Finland.
• Styrelsens ordförande är Ilona Lindholm (Teknologiska forskningscentralen VTT).
• De övriga styrelseledamöterna är Ilpo Nuutinen (statsrådets kansli VNK), Jorma Aurela (arbets- och näringsministeriet ANM), Kirsi Alm-Lytz (Strålsäkerhetscentralen STUK) och Petteri Tiippana (Strålsäkerhetscentralen STUK).
K.A.CARE

• King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy
• K.A.CARE ansvarar för programmet för kärnenergi och förnybar energi i Saudiarabien
• Grundades år 2010
Webbsidor  
Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
19.9.2017 kl 16:27