Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Solarium ökar risken för cancer även under coronapandemin

Solarium ökar risken för cancer även under coronapandemin

21.10.2020 kl 08:55
Meddelande

Finländarnas södernresor blir verkligt få så länge som coronapandemin pågår och då kan den bleka huden kännas trist. En solbränna som skaffats i ett solarium är ändå ett dåligt alternativ med tanke på hälsan. 

Användning av solarium är förenad med en risk att få hudcancer, och det finns ingen säker nedre gräns för exponering av UV-strålning i solarier, påminner inspektör Anne Höytö från Strålsäkerhetscentralen (STUK). 

”Solbrändhet är överhuvudtaget inte ett friskhetstecken, utan ett tecken på hudskador. Solarieanvändning ökar märkbart risken för hudcancer och i synnerhet den som börjat använda solarium redan som ung har en ökad risk att insjukna i melanom. Varje år insjuknar närmare 70 kvinnor under 35 år i melanom.” Konstaterar Anne Höytö.

Instagram-kampanj för unga kvinnor

I oktober STUK rättar till felaktiga uppfattningar om solarier genom en kampanj på Instagram och påminner om att användningen av solarium ökar risken för hudcancer. Instagram-kampanjen som framför allt rikta sig till de aktivaste solarieanvändarna, dvs. kvinnor i åldern 18–35 år, påminner om att en solariesolbränna inte är säkrare än en solbränna från solen och att den inte skyddar huden från att brännas. Hudproblem ska inte skötas på egen hand med solarium, i stället ska man uppsöka en läkare. 

”Det lönar sig inte heller att använda solarium för att behandla vinterdepressioner och ett solarium är inget effektivt sätt att få D-vitamin”, säger inspektör Höytö. 

Information om UV-strålning och solarium 

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna publicerade år 2019 ett gemensamt ställningstagande som uppmanar till att undvika användning av solarium. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna ger oss rådet att undvika att använda solarium (på finska).

En solariesolbränna är enligt en enkätundersökning som STUK lät göra år 2018 överlag inte särskilt populärt. Cirka en och en halv procent av alla finländare över femton år går i solarium. Undersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy. 

Mer information:

Inspektör Anne Höytö, tfn (09) 759 88 305 / anne.hoyto(a)stuk.fi 

Strålsäkerhetscentralens telefonnummer för media: 010 850 4761 

UV-säteily
uppdaterad
21.10.2020 kl 11:11