Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Små mängder radioaktiva ämnen i luftprov som samlades in i Helsingfors

Små mängder radioaktiva ämnen i luftprov som samlades in i Helsingfors

3.10.2017 kl 16:00
Webbnyhet

I luftproven som samlades in på Strålsäkerhetscentralens (STUK) övervakningsstation i Helsingfors 28.9–3.10 förekom grundämnet ruteniums radioaktiva isotop (Ru-106). Den radioaktiva ruteniumhalten som mättes i Helsingfors var 80 mikrobecquerel per kubikmeter luft. Halten är så låg att den inte har någon betydelse för miljön eller människornas säkerhet.

Källan till den radioaktiva ruteniumförekomsten är för tillfället inte känd. Det handlar om ett metalliskt ämne som används t.ex. i behandlingen av hud- och ögoncancersjukdomar.

Radioaktivt rutenium har i månadsskiftet september- oktober observerats i luftprover som samlats in på olika håll i Europa. Även de norska och svenska strålsäkerhetsmyndigheterna har uppgett att samma ämne har uppmätts i deras luftprover.

Förutom i Helsingfors övervakar STUK halterna av radioaktiva ämnen i luften på sju andra orter. Mätresultaten från de övriga övervakningsstationerna blir klara senare. Med metoden kan ytterst små förändringar i strålningsläget fastställas.

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i luften

Förutom genom prover som luftinsamlare samlar in övervakar STUK den externa strålningen i Finland även med hjälp av nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Den normala variationen i extern strålning är större än vad som nu orsakas av aktivhalten som mätts i luftproven.
Därför upptäcker inte övervakningsnätverket de halter som nu har mätts i utomhusluften.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUKs webbplats. Förekomsten av rutenium Ru-106 i luften avslöjas i mätningarna av dess dotternuklid Rh-106, rodium som uppstår i det radioaktiva sönderfallet.

Mer information:

Laboratoriechef Maarit Muikku, tfn (09) 759 88 509

Strålning i miljön
uppdaterad
20.11.2017 kl 11:10