Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov i januari

Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov i januari

20.2.2017 kl 14:10
Webbnyhet

I januari upptäcktes små mängder radioaktiv jod i många europeiska länder. Mängder av jodisotopen 131 som översteg observationsgränsen uppmättes åtminstone i Finland, Norge, Polen, Tjeckien, Tyskland, Frankrike och Spanien.

I Finland var mängden jod i atmosfären mycket liten, men den gick att observera i prover som samlats in vid övervakningsstationerna i Rovaniemi och Kotka. Mätresultaten finns till påseende på STUK:s webbplats Radioaktiva ämnen i utomhusluften.

Situationen var likadan i de övriga länder som rapporterat om jodobservationer. De största halterna uppmättes i Polen, men även där var de mycket långt ifrån sådana halter som kan påverka människors hälsa.

Man känner inte till jodens ursprung. Jod 131 används generellt inom medicin vid vård av hypertyreos och sköldkörtelcancer och den produceras på många ställen i världen.

Mer information

Laboratoriechef Maarit Muikku, tfn (09) 759 88 509
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Strålning i miljön
uppdaterad
3.3.2017 kl 15:32