Tillbaka till föregående sida

Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov

Små mängder radioaktiv jod upptäcktes i luftprov

23.3.2015 kl 10:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har upptäckt små mängder radioaktiv jod (I-131) i aerosolprov som samlats den 16–19 mars på mätstationer för luftens radioaktivitet i Helsingfors, Kuopio och Eurajoki.  De uppmätta jodmängderna var i storleksordningen några miljontedelar becquerel per kubikmeter luft. Mängderna är så små att de inte påverkar hälsan. Mätresultat från andra mätstationer i Finland från denna period blir färdiga senare denna vecka.

Sveriges strålsäkerhetsmyndighet har bekräftat observationer av jodhalter i samma storleksordning. STUK fortsätter att utreda var jod kommer ifrån bland annat genom att vara i kontakt med grannländernas strålsäkerhetsmyndigheter och kommer att ge mer information så fort man vet mer.

Enligt Meteorologiska Institutet har luftströmmarna under insamlingsperioden riktat sig mot södra Finland i huvudsak från mellan syd och öst.

En motsvarande observation gjordes senast i januari 2012 då joden kom från en anläggning i Budapest som hanterar radioisotoper.

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i luften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Med hjälp av pumpar i insamlare samlas partiklar i luften i ett glasfiberfilter och filtren analyseras i ett laboratorium. Med denna metod kan man observera även väldigt små ändringar i strålningssituationen.

Dessutom övervakar STUK extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Den normala variationen i extern strålning är större än vad som nu orsakats av den jodhalt som har uppmätts. Därför upptäcker inte övervakningsnätverket de halter som nu har mätts i utomhusluften.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften (på finska) samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften  finns på STUKs webbplats.

Mer information:
Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Strålning i miljön
Dela denna sida

Dela denna sida