Tillbaka till föregående sida

Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen upptäcktes i luftprov från Helsingfors

Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen upptäcktes i luftprov från Helsingfors

13.10.2015 kl 18:09
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har i ett luftprov som tagits på radioaktivitetsövervakningsstationen i Helsingfors iakttagit små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen: mangan, kobolt och cesium (Mn-54, Co-60, Cs-134, Cs-137). Mängderna är så små att de inte påverkar hälsan. De är cirka en miljarddel av de halter som skulle ge människorna orsak att skydda sig.

Provet samlades in i Helsingfors 5-6 oktober och analysen blev klar 12 oktober. Inga avvikande iakttagelser har gjorts på de övriga övervakningsstationerna i Finland. En del av de övriga stationernas mätningar blir klara först senare.

Enligt Meteorologiska Institutet har luftströmmarna under insamlingsperioden gått från nord och nordost mot södra Finland. Det är dock inte möjligt att utgående från den här uppgiften bedöma var och när de nu iakttagna radioaktiva ämnena kommit ut i luften. STUK fortsätter att utreda varifrån ämnena kommer bland annat genom att hålla kontakt med grannländernas strålsäkerhetsmyndigheter och ger mer information så fort man vet mer.

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i luften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Med hjälp av pumpar i insamlarna samlas partiklar i luften i ett glasfiberfilter och filtren analyseras sedan i ett laboratorium. Med denna metod kan man observera även väldigt små förändringar i strålningssituationen.

Dessutom övervakar STUK extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. De halter som nu iakttagits med luftinsamlarna är så små att de inte syns ens som en liten ökning jämfört med den normala bakgrundsstrålningen utomhus och därför upptäcker övervakningsnätet dem inte.

21.10.2015
Orsaken till den avvikande mätningen förblev oklar

STUK har nu mätt och analyserat alla övervakningsstationers prov från tidsperioden i fråga. Med undantag av provet från Helsingfors så hittades inget avvikande. Inget har heller observerats i grannländerna. Ursprunget till de i Helsingfors upptäckta ämnena förblev oklar.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften

Mer information

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Strålning i miljön
uppdaterad
9.11.2015 kl 17:48
Dela denna sida

Dela denna sida