Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen i luften i Helsingfors förra veckan

Små mängder konstgjorda radioaktiva ämnen i luften i Helsingfors förra veckan

24.6.2020 kl 14:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) observerade i luftprovet som togs 16–17 juni i Helsingfors små mängder radioaktiva isotoper av kobolt, rutenium och cesium (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Mängden radioaktiva ämnen var mycket liten och radioaktiviteten har ingen inverkan på miljön eller människors hälsa.

Samma radioaktiva isotoper har observerats i utomhusluften även i Sverige, berättar Sveriges strålsäkerhetsmyndighet (stralsakerhetsmyndigheten.se).

STUK övervakar halterna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Mätningarna på mätstationen i Helsingfors görs alltid utifrån prov som samlats in under ett dygn. På andra stationer utförs mätningarna utifrån prov som samlats in under en vecka och mätresultaten från dem för förra veckan blir färdiga senare.

Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns  på STUK:s webbplats.

Mer information:
Aleksi Mattila, laboratoriedirektör tfn (09) 759 88 437
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön