Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Skugga, kläder och kräm skyddar mot UV-strålning

Skugga, kläder och kräm skyddar mot UV-strålning

20.5.2020 kl 14:30
Webbnyhet

Denna vår har människor vistats ute mer än vanligt. Att röra sig ute är ett bra sätt att ladda batterierna och få omväxling till hemmavistelse.

Det lönar sig att komma ihåg att fastän det inte är någon värmebölja kan solen ändå bränna huden som är ovan efter vintern. När man vistas utomhus bör man skydda sig mot UV-strålning. Strålningen är som starkast vid midsommar.

Även vid mulet väder kan man bränna sig, eftersom de tunna övre molnen inte dämpar UV-strålningen nästan alls.  

Endast ett tjockt och enhetligt molntäcke dämpar UV-strålningen betydligt, betonar Meteorologiska institutets forskare Kaisa Lakkala.

UV-indexet (UVI) anger solens skadliga UV-strålningsgrad med ett tal. Man bör skydda sig mot solen när värdet på UV-indexet är 3 eller högre. UV-index som överskrider skyddsnivå 3 uppmäts i Södra Finland redan i slutet av mars, och de förekommer ännu i mitten av september. ”Under en vacker sommardag i maj–augusti överskrids värdet 3 i Södra Finland klocka 10–17”, säger Kaisa Lakkala.

De första dagarna med stark UV-strålning infaller i Finland under de två veckorna före midsommar. UV-strålningen är stark när värdet 6 överskrids. Under högsommaren varierar UV-indexet under en molnfri dag i Södra Finland mellan 5 och 7 samt i Norra Finland mellan 4 och 6.

”Skugga, kläder och kräm är en enkel minnesregel för att skydda sig mot solens strålning,” säger Juha Heino, direktör för Cancerorganisationernas hälsoavdelning.

Det lönar sig att dra sig undan i skuggan mitt på dagen. Huden skyddas med lätt och luftig klädsel utan att glömma den bredbrättade hatten och solglasögonen. Solkräm bör användas på hudområden som inte skyddas av kläder.

Ökad melanomrisk av att bränna huden

Hudmelanom är en cancerform som snabbt blir vanligare, dess förekomst har ökat med cirka 20 procent mellan de två senaste femårsperioderna. Förekomsten av hudmelanom ökar klart med åldern och den är vanligare hos kvinnor under 50 år än hos män, men efter 50 år är denna cancerform vanligare hos män än hos kvinnor. År 2018 insjuknade nästan 900 män och knappt 800 kvinnor i melanom.

Det viktigaste risken för melanom är UV-strålning, och med tillräckligt skydd kunde man förebygga 90–95 procent av melanomfallen. Risken att insjukna är särskilt stor för ljushyade människor som lätt bränner sig. Även antalet insjuknade i skivepitelcancer ökar snabbt.

En gemensam kommunikationskampanj för unga

Enligt en enkätundersökning som Strålsäkerhetscentralen (STUK) låtit göra hör unga, särskilt unga män, till en riskgrupp gällande UV-strålning från solen. Man vistas mycket i solen och bryr sig inte om att skydda sig. Överlag anser inte unga enligt undersökningen att UV-strålning är någon hälsorisk.

För att ändra ungas beteende i solen håller STUK, Cancerorganisationerna, Meteorologiska institutet och Östra Finlands universitet tillsammans på att inleda en mångårig kommunikationskampanj, vars målgrupp är 16–20-åriga unga. Syftet med kampanjen är att påverka de ungas beteende och attityder samt stöda deras förmåga att skydda sin egen hud från de skadliga verkningarna av solens UV-strålning.

Den treåriga kampanjen börjar denna sommar med att metoder testas på målgrupperna. Kampanjen har utvecklats med utnyttjande av tjänsteutformning i samarbete med unga.

Mer information:
Meteorologiska institutet
Forskare Kaisa Lakkala, Meteorologiska institutet, tfn 040 747 6792, kaisa.lakkala(a)fmi.fi  
Meteorologiska institutets UVI-tjänst
 
Cancerorganisationerna
Hälsoavdelningens direktör Juha Heino, 050 3866221
Kommunikationssakkunnig Maarit Rautio, 040 5491003
Mer information om att skydda sig (utancancer.fi)

Strålsäkerhetscentralen
Inspektör Anne Höytö, tfn (09) 759 88 305 / anne.hoyto(a)stuk.fi
Strålsäkerhetscentralens telefon för media: 010 850 4761

UV-strålning
uppdaterad
30.10.2020 kl 17:29