Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Säkerhet uppstår som resultat av ansvarsfulla verksamhetsutövares arbete

Säkerhet uppstår som resultat av ansvarsfulla verksamhetsutövares arbete

27.2.2018 kl 17:15
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens (STUK) verksamhet styrs under den nya strategiperioden av effektivitet. Effektiviteten eftersträvas bland annat genom att man mer än tidigare inriktar tillsynen mer riskmedvetet och framhäver verksamhetsutövarnas ansvar. Den nya strategin innefattar nio mål. Förutsättningen för att uppnå dem är att man satsar på personalens kompetens och välmående.

Strålsäkerhetscentralen har inlett en ny strategiperiod (2018–22). Den nya strategin är inriktad på en förändring. Filosofin för hela tillsynen ligger i förändringen.

”Vi vill inrikta vår tillsyn mera riskmedvetet än tidigare på mål som är betydelsefulla med tanke på säkerheten och mer än tidigare i vår övervakning uppmärksamma när verksamhetsutövare genom sin verksamhet och sina resultat visar att de arbetar ansvarsfullt”, betonar STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana.

Syftet med att förändra tillsynen och framhäva verksamhetsutövarens ansvar är att förstärka förtroendet och en verksamhetskultur i vilken verksamhetsutövarna tar sitt ansvar för säkerheten och funderar och föreslår förnuftiga lösningar för att säkerställa och förbättra säkerheten.

Enligt direktör Jussi Heinonen som leder arbetet med reformen av övervakningen hos STUK är målet också att kritiskt gå igenom STUK:s krav på dem som övervakningen gäller.

”Det är inte meningen att övervakningen och kraven ska vara så tunga att de t.ex. medför att en ny teknisk lösning tas i bruk långsammare. Ett sådant förfarande kunde rentav försvaga säkerheten. När vi bedömer kraven, är vi tvungna att särskilt tänka på deras genomslagskraft”, säger Heinonen.

Världens lyckligaste tjänstemän, bästa myndighet och nöjdaste kunder – ett strålsäkert Finland

Strålsäkerhetscentralens färska förändringsstrategi framhäver betydelsen av personalens kompetens och välmående. Förändringen börjar hos medarbetarna.

”Enligt vår vision skapar medarbetare som är lyckliga i sitt arbete världens bästa myndighet som förnyar arbetssätten, kommunicerar på ett mänskligt sätt och utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Tack vare kompetens som baseras på utforskad kunskap, effektivitet och en tydlig och möjliggörande myndighetsverksamhet har vi världens nöjdaste kunder. Alla dessa tillsammans gör ett strålsäkert liv i Finland möjligt också i framtiden”, sammanfattar Petteri Tiippana.

STUK:s strategi 2018–2022

Mer information

Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

 

Strålsäkerhetscentralen