Tillbaka till föregående sida

Ruteniumobservationerna i Ryssland i samma storleksordning som i Sydeuropa

Ruteniumobservationerna i Ryssland i samma storleksordning som i Sydeuropa

22.11.2017 kl 15:28
Webbnyhet

Den ryska instituten Rosgidromet har meddelat att man har uppmätt förhöjda halter av det radioaktiva grundämnet rutenium (Ru-106) i luften i södra Ural. Mätningarna genomfördes i slutet av september och i början av oktober. De uppmätta halterna var i samma storleksordning som de vid samma tid uppmätta ruteniumhalterna i Sydeuropa, och de utgör inte ett hot mot miljöns eller människans säkerhet.

Utifrån de uppgifter som man nu har vet man inte varifrån ruteniumet härrör eller hur allvarlig händelsen har varit.

Radioaktivt rutenium observerades i månadsskiftet september–oktober i luftprover som samlats in i många länder i Europa, även i luftprover som samlats in i Finland. STUK informerade om observationerna 3.10.  I proven som samlats in efter den 9 oktober har rutenium inte längre kunnat fastställas meddelade STUK 10.11.

Mer information:
Laboratoriechef Maarit Muikku, tfn (09) 759 88 509

 

Säteily ympäristössä
Dela denna sida

Dela denna sida