Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Resor till södern ökar finländarnas exponering för UV-strålningens risker

Resor till södern ökar finländarnas exponering för UV-strålningens risker

12.2.2019 kl 13:18
Meddelande

Enligt en undersökning som Strålsäkerhetscentralen (STUK) låtit göra har fler än två av fem finländare bränt sin hud under de senaste åren under en resa till södern.  Det är viktigt att noggrannt skydda sin hud på söderns semesterorter på grund av de höga nivåerna av UV-strålning.

STUK utförde enkäten som undersökte finländarnas solskydd och solariumanvändande i december 2018. Av dess resultat framgår att antalet resor till södern har ökat under de senaste två åren. Av de respondenter som rest under de senaste fem åren har 43 % bränt sin hud i solen under minst en resa till södern. Av de som rest till södern bränner ungefär var tionde sin hud under varje eller nästan varje resa.

”En person som upprepade gånger bränner sig i solen ökar samtidigt risken att insjukna i hudcancer”, konstaterar inspektör Anne Höytö vid Strålsäkerhetscentralen. Hon påpekar också att överdriven vistelse i solen åldrar huden i förtid.

”Man måste skydda huden speciellt noggrannt under resor till södern, eftersom mängden UV-strålning vid semesterorterna kan vara mycket större än till och med under de hetaste sommardagarna i Finland. Det lönar sig att njuta av värmen och ljuset utan att offra sin hälsa”, påminner hon.

Enligt undersökningen som gjordes år 2018 har 59 procent av respondenterna rest till södern under de senaste fem åren.  År 2016 var siffran 53 procent i en motsvarande undersökning. Under tjugo år har antalet ökat avsevärt; i en undersökning som gjordes år 1998 berättade endast 22 procent av respondenterna att de gjort resor.  Att göra resor till södern ökar bland personer under 55-års ålder. Enligt den nyaste undersökningen har tre av fyra (74 %) 26–35-åringar gjort minst en resa till södern under de senaste fem åren. En femtedel av respondenterna (19 %) reser till södern varje år eller oftare.

Av undersökningens resultat framgår också att vissa som reser till södern har för vana att besöka ett solarium inför resan. När det gäller hudens hälsa rekommenderas det inte.

”Brännan man får vid ett solarium skyddar inte huden mot skadorna från UV-strålning, utan ökar i praktiken enbart hudens UV-exponering och därmed även risken att insjukna i hudcancer. En solbränna däremot ger ett litet skydd som motsvarar högst solskyddsfaktor 4. Det i sig självt räcker inte om UV-strålningen är stark”, fortsätter Anne Höytö. ”Det lönar sig att skydda sig mot stark solstrålning med kläder och genom att söka sig till skugga samt genom att använda tillräckligt effektiva solkrämer som extra skydd. Solskyddsfaktorn ska vara minst 30 och man ska använda rejält med kräm och stryka på mera vid regelbundna intervaller samt alltid efter att man simmat och torkat sig med handduk.”

”En positiv sak som kom fram i undersökningen är att finländarna har blivit bättre än tidigare på att skydda sig mot solen, men å andra sidan ser det samtidigt ut som om speciellt unga vuxnas exponering för UV-strålning ökar”, berättar hon.

Anvisningar för hur man skyddar sig mot UV-strålning finns på STUK:s webbsidor.

UV-indexets prognoser från olika håll i världen kan kontrolleras på Meteorologiska institutets webbsida.

Undersökningens målgrupp var finländare i åldern 15–79. Undersökningen besvarades av 1009 personer och urvalet har kvoterats och viktats för att representera målgruppen enligt ålders-, köns-, regions- och kommunsfördelning. Undersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Strålsäkerhetscentralen.

Ytterligare information:

Inspektör Anne Höytö, tfn (09) 759 88 305, anne.hoyto(a)stuk.fi
Medietjänst, tfn 010 850 4761

UV-strålning
uppdaterad
12.2.2019 kl 13:27