Tillbaka till föregående sida

Redan ett steg längre bort från patienten som ska röntgas påverkar den stråldos som personalen utsätts för

Redan ett steg längre bort från patienten som ska röntgas påverkar den stråldos som personalen utsätts för

13.3.2015 kl 10:00
Meddelande

De högsta enskilda stråldoserna för personalen inom hälso- och sjukvården registrerades 2014 hos åtgärdsradiologer och -kardiologer, som gör många komplicerade ingrepp. Rutiner som minskar exponering för strålning inom hälso- och sjukvården är mycket viktiga framför allt inom åtgärdsradiologin och -kardiologin.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) för ett nationellt register över stråldoserna för de personer som utsätts för strålning i sitt arbete. Enligt uppgifterna i registret nådde stråldosen 2014 inte ens i närheten av den årliga dosgränsen på 50 millisievert för en enda person.

Den direkta strålexponeringen varierar mycket beroende på vilken typ av arbete som utförs och hur nära strålkällan personen måste utföra arbetet. Den personliga uppföljningen av strålexponeringen inom hälso- och sjukvården omfattade 2014 cirka 5 000 arbetstagare i strålningsarbete. I likhet med tidigare år har de stråldoser som personalen utsattes för generellt varit mycket små. Till exempel när det gäller tandröntgen har ingen stråldos registrerats på tio år för någon av de anställda som omfattats av den personliga uppföljningen av strålexponeringen. Vid komplicerade ingrepp inom åtgärdsradiologin och -kardiologin i hälso- och sjukvården kan dock alla anställda som deltar i ingreppen utsättas för strålning.

”Det enklaste sättet att minska strålexponeringen hos personalen under ingreppen är att endast de personer vars närvaro är nödvändig vistas i undersökningsrummet under den tid som strålningen används. De som stannar kvar i undersökningsrummet bör å sin sida flytta sig så långt som möjligt från strålkällan eller patienten. Redan ett steg längre bort från den patient som röntgas påverkar tydligt stråldosen. Dessutom ska personalen, om möjligt, använda mobila och personliga strålskydd”, instruerar inspektör Atte Lajunen från STUK.

Stråldoserna från användning av strålning och flygarbete höll sig på samma nivå som tidigare år

Förutom inom hälso- och sjukvården utförs strålningsarbete även inom kärnkraftverk, industri, undersökning och utbildning samt inom veterinärmedicin. Den personliga uppföljningen av strålexponeringen inom dessa branscher omfattade 2014 cirka 11 200 arbetstagare i strålarbete. Bland dem ökade den totala stråldosen för anställda inom kärnkraftverken något under 2014 efter att ha varit rekordlåg året innan. Inom användningen av kärnenergi är det vanligt att arbetstagarnas doser varierar från år till år beroende på omfattningen och typen av servicearbetena. Stråldoserna från annan användning av strålning höll sig på samma nivå som tidigare år.

Utöver arbetstagare som utövar egentligt strålningsarbete följer STUK strålningsexponering av flygpersonalen, eftersom flygpersonalen utsätts för kosmisk strålning. År 2014 omfattade uppföljningen cirka 3 650 personer bland cockpit- och kabinpersonalen. Deras genomsnittliga stråldos orsakad av arbetet var 2,4 millisievert. Det som är karaktäristiskt för flygarbetet är att personalen inte utsätts för stora engångsdoser, men exponeringen för kosmisk strålning är kontinuerlig i deras arbete. Strålexponeringen hos flygpersonalen mäts inte med personliga dosmätare, utan den fastställs kalkylmässigt. Den beräknade dosen för flygpersonal får inte överstiga 6 millisievert per år.

Ytterligare information:
Byråchef Maaret Lehtinen, övervakning av yrkesmässig exponering, tel. (09) 759 88 244
Inspektör Atte Lajunen, hälsovårdens röntgenverksamhet, tel. (09) 759 88 794
Informatör Leena Hietanen, tel. (09) 759 88 215

Säteily työssä
Säteily terveydenhuollossa
Dela denna sida

Dela denna sida