Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Rapporten om strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning i Finland 2020 har utkommit

Rapporten om strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning i Finland 2020 har utkommit

8.6.2021 kl 09:16
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens (STUK) övervakningsrapport ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa: Vuosiraportti 2020” berättar att det i Lovisa kärnkraftverks eller Olkiluoto kärnkraftverks omgivning i Euraåminne inte finns sådan radioaktivitet som skulle påverka omgivningen eller människors strålningsexponering.

På bilden samlas blåstångprover framför kärnkraftverket Olkiluoto.

Blåstånginsamling framför Olkiluoto kärnkraftverket.

Det är kärnkraftsbolagen som ansvarar för kärnkraftverkens säkerhet. Dessutom mäter och observerar de strålningen och radioaktiva ämnen i miljön kring kraftverken. STUKs övervakning kompletterar och verifierar kärnkraftsbolagens egen miljöobservation.

STUK övervakar strålningen i miljön genom att samla in prov på land- och havsmiljöer nära kärnkraftverk samt på utomhusluften. Dessutom följer STUK halterna av radioaktiva ämnen i människor som bor i kärnkraftverkens näromgivning. I fjol samlades över 300 prov in i STUKs övervakningsprogram i omgivningen kring kraftverken i Lovisa och Olkiluoto.

STUK analyserade miljöproverna i sitt eget laboratorium. Analysmetoderna är gammaspektrometri och radiokemiska analyser.

Varje år upptäcks små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket i en del av proven. De radioaktiva ämnen eller mängder av dem som upptäcktes förra år avvek inte märkbart från de miljöobservationer som gjort de senaste åren och mängderna var obetydliga när det gäller miljöns och människors säkerhet.

Resultaten av utsläppsmätningar rapporterade av kärnkraftverken samt observationer av de kärntekniska anläggningarnas egna miljöövervakning motsvarar observationer av STUK:s miljöövervakning.


Mer information:
Överinspektör Vesa-Pekka Vartti, fornamn.efternamn@stuk.fi, 09 759 88 593
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
2.7.2021 kl 13:33