Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radon på arbetsplatser ska numera också mätas i Urais

Radon på arbetsplatser ska numera också mätas i Urais

23.3.2022 kl 10:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen har uppdaterat listan över områden där arbetsgivarna ska mäta radonhalten i arbetslokalernas inomhusluft. Strålsäkerhetslagen förpliktar arbetsgivare att mäta radonhalten om resultaten i över tio procent av mätningarna som tidigare utförts i området visat att radonhalten varit större än referensvärdet som fastställs i lagen.

Radonmätningsburk. Radonmätningar i arbetslokaler och bostäder görs mellan början av september och slutet av maj med radonmätningsburkar.

Strålsäkerhetscentralens nya lista över områden med mätningsskyldighet inkluderar 97 kommuner och 33 postnummerområden. Den tidigare listan var från 2018 och innehöll 102 kommuner och 54 postnummerområden.

Arbetsgivarens radonmätningsskyldighet gäller nu även Urais kommun eftersom 11 procent av de tidigare radonmätningarna i området överstiger referensvärdet 300 becquerel i en kubikmeter luft. Kommunerna Vittis, Parkano, Punkalaidun, Saltvik, Valtimo och Etseri var tidigare på listan men har nu tagits bort eftersom andelen resultat som översteg referensvärdet har sjunkit till under tio procent.

Överinspektör Katja Kojo från Strålsäkerhetscentralen konstaterar att arbetsgivare är ganska väl medvetna om vilka kommuner som omfattas av mätningsskyldigheten. Enligt Kojo är det däremot inte så många som är medvetna om att mätningsskyldigheten gäller även enskilda postnummerområden. Katja Kojo påminner också att en kommun eller ett postnummerområde inte är de enda orsakerna som förpliktar till mätning. Till exempel är det obligatoriskt att mäta radonhalten i alla arbetslokaler som är belägna under marknivå överallt i Finland.

I stora halter ökar den radioaktiva radongasen i inomhusluft risken för lungcancer. Endast genom mätning kan man få reda på hur stor radonhalten i luften är. Mätningen utförs med radonmätningsburkar som ska mäta halten under minst två månader mellan början av september och slutet av maj.

 

Kontakter:

Länkar:
Områden med mätningsskyldighet
Radon på arbetsplatser
Att mäta radonhalten

Meddelande