Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radioaktiva partiklar i filtren i STUK:s insamlare i Kotka och Imatra

Radioaktiva partiklar i filtren i STUK:s insamlare i Kotka och Imatra

18.3.2020 kl 09:00
Webbnyhet

I filtren på Strålsäkerhetscentralens (STUK) partikelinsamlare för ytluften i Kotka och Imatra fastnade det i början av mars radioaktiva ämnen. De uppmätta mängderna och halterna av radioaktiva ämnen i utomhusluften var mycket små, men ändå mätbara. De har ingen som helst inverkan på säkerheten för människor eller miljön.

De ämnen som hittades i mätningarna var radioaktiva isotoper av järn, mangan, kobolt, zirkonium och niobium och de härstammar sannolikt från ett kärnkraftverk.

Små mängder radioaktiva ämnen kan frigöras i luften till exempel i samband med underhållsarbete på reaktorn. STUK har rett ut att ämnena inte härstammar från de inhemska kärnkraftverken.

STUK har insamlingsstationer på åtta orter i Finland, genom vilka man följer halten av radioaktiva ämnen i luften. Insamlarna suger in stora mängder luft, varvid partiklarna i luften fastnar på insamlarnas filter. Av filtren kan man mäta radioaktivitetens mängd och utreda vilka radioaktiva ämnen det är fråga om. Med metoden kan även ytterst små halter av radioaktiva ämnen observeras.

Mätresultaten finns på STUK:s webbplats. Där finns även mer information om mätning.
 
Mer information:
Medietjänst, tfn 0108504761

Strålning i miljön