Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Posiva bryter, bygger och förbereder, STUK övervakar

Posiva bryter, bygger och förbereder, STUK övervakar

22.5.2020 kl 09:00
Webbnyhet

Posiva Oy som bygger en slutförvaringsanläggning för förbrukat kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne framskrider mot slutförvaringens idrifttagningsfas.  I sin tertialrapport (på finska) berättar STUK om övervakningen av projektet de första månaderna av året.

Under detta års första tertial har STUK behandlat material för ansökan om drifttillstånd som Posiva lämnat in för förbehandling. På detta sätt jämnar STUK ut arbetsbördan inom tillståndsbehandlingen. Samtidigt förkortar man tiden som behövs för att göra en säkerhetsbedömning, när Posiva sedan lämnar in sin ansökan om drifttillstånd. Drifttillstånd beviljas av statsrådet och STUK:s uppgift är att bedöma om tillståndsansökan uppfyller kraven angående strål- och kärnsäkerhet.

I januari utförde STUK en kontroll i anslutning till planeringen av idrifttagningen av slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto, och på basis av denna kunde man konstatera att Posiva börjat planera åtgärder för förberedelse av produktion och idrifttagning samt att åtgärderna är tillräckliga med tanke på projektets skede.

STUK:s övervakning på arbetsplatsen för slutförvaringsanläggningen har den senaste tiden delvis skötts avvikande från det normala, på sätt som coronasituationen krävt. Bygginspektioner har gjorts via fjärranslutningar.

Enligt projektchef Päivi Mäenalanen kan största delen av STUK:s inspektionsarbete för närvarande skötas som distansarbete. Även under normala förhållanden är en stor del av arbetet kontroll av material som lämnats in till STUK och på det arbetet har coronasituationen inte någon inverkan.

”Allt kan ändå inte kontrolleras utan besök på platsen. Om situationen drar ut på tiden blir vi tvungna att fundera och utveckla arbetsmetoder som å ena sidan garanterar arbetstagarnas säkerhets och å andra sidan garanterar att kvaliteten på inspektionerna förblir lika pålitlig som med de arbetsmetoder som hittills använts”, säger Päivi Mäenalanen.

Mer information:
Medietjänst, tfn 010 850 4761
Tertialrapporterna (på finska)

Kärnsäkerhet