Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Övervakningen av reaktor tre i Olkiluoto har gått in i en ny fas

Övervakningen av reaktor tre i Olkiluoto har gått in i en ny fas

20.5.2021 kl 11:47
Webbnyhet

I sin färska tertialrapport berättar STUK om vad som har hänt under övervakning av Industrins Krafts (TVO) kraftverksenheten Olkiluoto 3 från årets börjar till slutet av april.

STUK godkände ansökan om laddningstillstånd för OL3 den 26 mars och TVO inledde laddningen av bränsle följande dag. I och med det upphörde övervakningen av kraftverksprojektet under byggtiden och STUK började övervaka en anläggning som är i bruk.

Projektchef Essi Vanhanen från STUK konstaterar att OL3 nu befinner sig i driftsättningsfasen och att situationen i kraftverket ännu skiljer sig från situationen i kraftverken intill som är i drift. Under driftsättningen görs nu förkritiska provningar och först efter det görs reaktorn kritisk för första gången, dvs. kärnreaktorn startas.

Innan STUK godkände ansökan om laddningstillstånd gjorde STUK flera granskningar. I dessa ingick även en bedömning av laddningsberedskapen. STUK kontrollerade även nöddieselgeneratorernas drift och att alla andra nödvändiga reparationer hade slutförts i kraftverket.

STUK:s inspektörer har huvudsakligen arbetat på distans i början av året. Resandet mellan Helsingfors och Euraåminne har minskat och STUK:s lokala inspektörer har därför haft ett större ansvar än vanligt för övervakningen av kraftverket. Den anläggningsövervakning och de inspektioner som var nödvändiga för att kunna fastställa OL3:s laddningsberedskap utförde STUK i alla fall som planerat på plats.

Mer information:
Projektchef Essi Vanhanen, tfn (09) 759 88 242
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
2.7.2021 kl 13:59