Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Övervakningen av radioaktiviteten i miljön i Finland överensstämmer med EU:s krav

Övervakningen av radioaktiviteten i miljön i Finland överensstämmer med EU:s krav

19.6.2017 kl 12:02
Webbnyhet

Europeiska kommissionens utvärderingsgrupp har färdigställt sin slutrapport över kontrollbesöket. I revisionen fastställdes det att övervakningen av radioaktiviteten i miljön i Finland överensstämmer väl med de krav som ställs på den och bestämmelserna i artikel 35 i Euratoms grundfördrag. I rapporten uppmärksammades att STUK: s övervakning av radioaktiviteten i miljön kräver tillräckliga personalresurser och en synnerligen hög kompetensnivå inom personalen.

Europeiska kommissionens utvärderingsgrupp reviderade 29.9–2.10.2015 Finlands nationella program för övervakning av radioaktivitet i miljön, som genomförs av Strålsäkerhetscentralen (STUK), samt strålövervakningen av utsläppen från Lovisa kärnkraftverk samt av dess omgivning. Revisionen baserar sig på Euratomfördraget och genomförs med sju års mellanrum.
Syftet med revisionen är en oberoende bedömning av att arrangemangen för övervakning av radioaktivitet i en medlemsstat är tillräckliga. I övervakningen av radioaktivitetsnivåerna i miljön i Finlands område ingår övervakning av luften, nedfall, övriga miljöprover och även av livsmedel samt kärnkraftverkens miljöutsläpp som transporteras via luften och som förekommer i vätskeform.

Vid STUK bekantade gruppen sig med verksamheten i laboratorierna på avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap, metoder som används för bestämning av radioaktivitet och den utrustning som används för övervakning av radioaktivitet samt resultatrapportering. Utvärderingsgruppen besökte även Lovisa kärnkraftverk, där den tog del av kraftverkets övervakning av utsläpp av radioaktiva ämnen, analys av ämnena samt strålövervakningsstationer och deltog även i insamling av miljöprover.

”Vi är synnerligen nöjda med att kvaliteten av vår verksamhet enligt kommissionens bedömning ligger på en god nivå. För att övervakningen av miljön även i fortsättningen ska kunna bibehållas på en bra nivå, behöver den få tillräckliga resurser och kunnig personal även i framtiden,” säger Tarja K. Ikäheimonen, direktör för avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap vid STUK.

Mer information

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596

Slutrapport över kontrollbesöket

Strålning i miljön
uppdaterad
19.6.2017 kl 12:25