Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Olycksutredningscentralens rapport hjälper till att utveckla strålningsverksamheten

Olycksutredningscentralens rapport hjälper till att utveckla strålningsverksamheten

21.3.2017 kl 08:49
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) ser stor nytta i Olycksutredningscentralens rapport om incidenten förra våren då en trasig strålkälla läckte i en lokal tillhörande ett företag som behandlar radioaktivt småavfall. Företaget var verksamt i samma fastighet som STUK och incidenten föranledde omfattande rengöringsåtgärder också i STUK:s lokaler, eftersom en del av myndighetsverksamheten förutsätter en absolut ren laboratorie- och mätningsmiljö. Läckaget orsakade inga hälsoeffekter.

STUK begärde att Olycksutredningscentralen (OTKES) skulle inleda en utredning för att samla alla lärdomar från incidenten och för att kunna utveckla såväl sin egen myndighetsverksamhet som verksamhetssätten och säkerhetskulturen inom hela branschen. Enligt STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana är slutsatserna och rekommendationerna i rapporten mycket relevanta för hela strålsäkerhetsbranschen och de kommer att beaktas bland annat i samband med den pågående reformen av strålskyddslagstiftningen.

”Vi vill själva handla på samma sätt som vi kräver att andra handlar; öppet och modigt, genom att ifrågasätta och utveckla vår verksamhet. De i rapporten framlagda iakttagelserna av myndighetsövervakningen och myndighetens beredskap att agera samt informera i motsvarande situationer kan dessutom vara relevanta för andra tillsynsmyndigheter”, konstaterar Petteri Tiippana.

Under det innevarande året har STUK också själv utvärderat sin verksamhet och bland annat förnyat övervakningen av strålkällor som används för närvarande och som tagits ur bruk samt direktiv om behandling och förvaring av strålkällor. STUK har därtill aktivt delat med sig av lärdomarna och informationen med strålningsanvändare på olika tillställningar samt i internationella samarbetsgrupper inom strålsäkerhetsbranschen.

Avfallshanteringen ska omfatta allt radioaktivt avfall

STUK anser det vara viktigt att rapporten stöder målet att få den nationella avfallshanteringen att omfatta behandling och slutförvaring av alla olika slag av radioaktivt avfall. Under ledning av arbets- och näringsministeriet kommer man i framtiden att leta efter en behandlings- och slutförvaringslösning även när det gäller sådant låg- och medelaktivt radioaktivt avfall, som uppstår på annat sätt än i verksamheten vid kärnkraftverk. I dag gäller kärnkraftbolagens tillstånd endast behandling av avfall som uppstår i deras egen verksamhet.

Olycksutredningscentralens rapport (på finska)

Mer information

Begäran om intervju: kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

 

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
22.3.2017 kl 08:18