Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Olkiluoto kärnkraftverk sänkte effekten på grund av bränsleproblem

Olkiluoto kärnkraftverk sänkte effekten på grund av bränsleproblem

30.3.2020 kl 17:00
Webbnyhet

Industrins Kraft Abp (TVO) meddelade fredagen 27.3 åt Strålsäkerhetscentralen att det i Olkiluoto kärnkraftverks första enhet finns 20 bränsleelement, i vars tillverkning fel uppstått.  Sammanlagt finns det 500 bränsleelement i reaktorn. Händelsen hade ingen inverkan på kärn- eller strålsäkerheten.

Industrins Kraft fick information om bränsleelementen som monterats fel av bolaget som levererat bränslet. Under tiden situationen reddes ut minskade Industrins Kraft reaktorns effekt till 55 procent av full effekt. På detta sätt säkerställde bolaget att anläggningen var i ett säkert läge.

I den andra aktiva reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk finns det inga felmonterade bränsleelement.

Eftersom händelsen orsakade en risk för gemensamma fel har den preliminärt placerats i klass 1 på den internationella skalan för säkerhetsbetydelsen av kärnkrafts- och strålningsrelaterade händelser (INES), d.v.s. händelsen är en avvikande händelse som påverkar säkerheten.
Under veckoslutet utredde Industrins Kraft situationen ytterligare och säkerställde att det inte finns någon fara. Industrins Kraft har även lämnat sina beräkningar till STUK och STUK har gått igenom dem.  Baserat på beräkningar kan anläggningen användas säkert med 90 procents effekt till nästa planerade bränslebyte. Det sker under årsrevisionen som avses ska börja den 24 maj.

Mer information:
Medietjänst, tfn 0108504761

Kärnsäkerhet