Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Olkiluoto 3 framskrider mot laddning av bränslet – STUK bedömer beredskapene

Olkiluoto 3 framskrider mot laddning av bränslet – STUK bedömer beredskapene

22.1.2021 kl 15:35
Meddelande

Information om övervakningen av Industrins Kraft Abp:s (Industrins Kraft) nya kraftverksenhet, OL3 finns på finska i Strålsäkerhetscentralens (STUK) sista tertialrapport för 2020 på STUKs nätsidor.

Industrins Kraft förbereder för närvarande anläggningen för laddning av bränslet, för vilket man behöver tillstånd av STUK. Tertialrapporten redogör för STUKs observationer och centrala omständigheter med tanke på övervakningen. Vissa delar är ännu halvfärdiga och STUK bedömer laddningsberedskapen för deras del när Industrins Kraft har påvisat för STUK hur de kommer att lösas.

Essi Ahonen, projektchef för övervakningen av OL3 vid STUK, konstaterar att även om man vid inspektionerna samt i tertialrapporten fäster uppmärksamhet vid flera halvfärdiga delar som kräver återgärder, har läget överlag gjort betydande framsteg. ”Anläggningen får laddningstillstånd när allt har fastställts vara säkert”, säger hon.

Också STUKs övervakning påverkades av pandemiläget i slutet av året. Inspektörerna arbetade huvudsakligen på distans och övervakningen på anläggningen överfördes till STUKs lokala inspektörer som arbetar i Olkiluoto.

Emellertid genomförde STUK den anläggningsövervakning och de inspektioner som är nödvändiga med tanke på fastställande av laddningsberedskapen planmässigt. Detta var möjligt tack vare lösningar med distansarbete och adekvat skydd för medarbetarna vid inspektioner av anläggningen.

Mer information:
Projektchef Essi Ahonen, tfn 09 75988242
​​​​​​​Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
4.3.2021 kl 18:15