Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Olkiluoto 2 körs ned för att göra det möjligt att utreda orsaken till driftstörningen – situationen är stabil

Olkiluoto 2 körs ned för att göra det möjligt att utreda orsaken till driftstörningen – situationen är stabil

10.12.2020 kl 20:15
Meddelande

Situationen i Olkiluoto enhet 2 är stabil och man kyler ned reaktorn för att kunna utreda orsaken till snabbstoppet. Strålsäkerhetscentralens inspektörer övervakar situationen på plats.

Idag kl. 12.22 skedde en allvarlig driftstörning i Olkiluoto kärnkraftverks enhet 2.  Störningen orsakades möjligen av ett fel i anläggningens rengöringssystem för reaktorvattnet. Förhöjda strålningsnivåer inne i reaktorenheten ledde till full beredskapsverksamhet på Strålsäkerhetscentralen och på Olkiluoto kärnkraftverk. Det har inte sluppit ut radioaktiva ämnen i omgivningen och kraftbolagets personal har inte utsatts för strålning. STUKs strålningsmätnings bil ”HÄRKÄ” gör säkerställande mätningar i Olkiluotos närområden imorgon.

Händelsen påverkar inte verksamheten på Olkiluoto 1 och Olkiluoto 3 -enheterna. I Olkiluoto finns två enheter i drift (OL1 ja OL2) och en enhet som är förbereds för ibruktagande (OL3).

Olkiluoto 2 -enheten kommer att stå avställd och längden på avställningen är ännu inte i detta skede känd.

”TVO bör utreda händelsen noggrant. Operatören ansvarar för kärnkraftverkets säkerhet. Strålsäkerhetscentralen fortsätter följa upp situation. Enheten körs igång först när det är säkert.”  konstaterar Strålsäkerhetscentralens generaldirektör Petteri Tiippana.

Dagens strålningssituation i Finland

STUK informerar mer i morgon ifall situationen inte under natten förändras väsentligt.

Läs även STUKS tidigare pressmeddelanden om situationen 10.12.: https://www.stuk.fi/web/sv/-/driftstorningen-pa-olkiluoto-kraftverk-anlaggningen-ar-stabil

SHMs och STUKs presskonferens 10.12.2020 klo 15.30. Inspelning (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=dX-1LlnhLfM

Mer information

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi www.stuk.fi
Twitter www.twitter.com/STUK_FI
Facebook www.facebook.com/sateilyturvakeskus
Flickr https://www.flickr.com/photos/stuk_fi/
Youtube https://www.youtube.com/user/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet
uppdaterad
11.12.2020 kl 09:59