Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Offentligt finansierad kärnsäkerhetsforskning förbättrar säkerheten

Offentligt finansierad kärnsäkerhetsforskning förbättrar säkerheten

23.3.2017 kl 09:45
Webbnyhet

SAFIR2018, det offentligt finansierade forskningsprogrammet kring kärnkraftverkens säkerhet har kommit halvvägs på sin fyraåriga färd. På halvvägsseminariet i Innopoli i Esbo den 23–24 mars kommer man att bedöma de framsteg man hittills gjort och reflektera kring hur den nationella kärnsäkerhetsforskningen på bästa sätt kan främja säker användning av kärnenergi i Finland.

Genom projekten i SAFIR2018-programmet som inletts av arbets- och näringsministeriet utvecklas finländsk kärnsäkerhetskompetens. Strålsäkerhetscentralen, STUK, ingår i programmets ledningsgrupp och grupperna som leder forskningen. För samordnandet av programmet ansvarar Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Ledningsgruppens ordförande Marja-Leena Järvinen, ledande sakkunnig vid STUK, betonar betydelsen av forskningsprogrammet. Enligt henne är det också viktigt att myndigheten som övervakar kärnsäkerheten är med i planeringen och övervakningen av forskningsprogrammet. ”Utan ett forskningsprojekt som SAFIR2018 skulle det vara omöjligt att i Finland utveckla den kompetens och de verktyg som myndigheten behöver”, konstaterar hon.

SAFIR2018 ger mer information och fler sakkunniga

Vid STUK och kärnkraftsbolagen arbetar flera personer som genom offentligt finansierade forskningsprogram utbildats inom användning av kärnenergi och de expertuppgifter som gäller övervakningen i detta avseende. ”Det är viktigt att det i Finland bedrivs forskning som ökar kunskapen om risker förknippade med användning av kärnkraft samt om hur riskerna bekämpas vid såväl kraftbolagen som ansvarar för säker användning av kärnkraft som vid tillsynsmyndigheten”, säger Marja-Leena Järvinen.

SAFIR2018-forskningsprogrammet och de föregående offentligt finansierade forskningsprogrammen har en betydande utbildningsuppgift även när det gäller sådana organisationer som tillhandahåller STUK tekniska stödtjänster, såsom VTT och Villmanstrands tekniska universitet. Inom båda organisationer används betydande resurser för att förbättra den nationella forskningsinfrastrukturen. Enligt Marja-Leena Järvinen syns detta även i forskningsprogrammet.     

Inom forskningsprogrammet SAFIR2018 fokuserar man särskilt på forskning som är avsedd att säkerställa att myndigheterna har tillgång till tillräcklig och omfattande kärnteknisk sakkunskap. Programmet inkluderar tre omfattande ämnesområden: total säkerhet och planering, reaktorsäkerhet samt strukturell säkerhet och material.

Marja-Leena Järvinen är särskilt nöjd med att man under programperioden lyckats anpassa forskningsprogrammet efter den senaste informationen och de senaste kraven.  Mitt under programmet har man tagit med till exempel forskning som baseras på ny information från olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och nya aktuella projekt, såsom forskning i störningar i elsystemen, åldrandet hos polymera material som används i skyddskonstruktionerna och NDT-mätningar av betongkonstruktioner.

En port till internationell forskning

Att aktivt delta i internationella forskningsprojekt och genomföra internationella försök i Finland är en viktigt delfaktor i SAFIR2018-forskningsprojektet. Programmets projekt gör det möjligt att även delta i omfattande internationella forskningsprojekt och därigenom ta del av sådan forskning som man annars inte har möjlighet att delta i.

Under åren 2015–2016 användes sammanlagt cirka 15,5 miljoner euro för programmet. Huvudfinansiären för programmet var Statens kärnavfallshanteringsfond. En annan stor finansiär var VTT. De ekonomiska tillgångar i kärnavfallshanteringsfonden som användes för SAFIR2018 kommer från finländska kärnkraftbolag.

Halvvägsseminariet för forskningsprogrammet SAFIR2018 ordnas den 23–24 mars 2017 i Innopoli i Esbo. 200 kärnsäkerhetsexperter och -forskare från olika länder strålar samman i seminariet. Under seminariet presenteras forskningsprojektets viktigaste landvinningar och tekniska resultat.

 

Mer information:

SAFIR2018 hemsida

Ledande sakkunnig Marja-Leena Järvinen, STUK, tfn 09 759 88 304
Överingenjör Jorma Aurela, ANM, tfn +358 29 506 4832    
direktör för SAFIR2018-programmet Jari Hämäläinen, VTT, tfn +358 20 722 6467

Kärnsäkerhet
uppdaterad
23.3.2017 kl 10:09