Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Nya föreskrifter om strålkällor och strålningsverksamhet träder i kraft

Nya föreskrifter om strålkällor och strålningsverksamhet träder i kraft

3.7.2019 kl 16:10
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralens (STUK) två nya föreskrifter träder i kraft den 3 juli. Bestämmelserna baserar sig på strålsäkerhetslagen, som trädde i kraft i mitten av december. Den ena föreskriften gäller strålsäkerhet vid användningen av strålkällor och tagandet ur bruk av strålkällor och användningsutrymmen, den andra strålningsverksamhet som kräver säkerhetstillstånd.

Föreskriften om strålsäkerhet vid användningen av strålkällor och tagandet ur bruk av strålkällor och användningsutrymmen tillämpas i omfattande utsträckning vid användning av joniserande strålning som förutsätter säkerhetstillstånd. I föreskriften presenteras bland annat acceptanskrav vid användning av strålkällor och kraven i fråga om användnings- och förvaringsutrymmen av strålkällor och åtgärder för kvalitetssäkring. Dessutom preciseras i föreskriften förfaranden vid tagande ur bruk av strålkällor och deras användningsplatser.

Med kraven i föreskriften ersätts de detaljerade krav för enskilda strålningsverksamheter som anges i ett flertal ST-direktiv med de krav som oftast tillämpas och som baserar sig på att ett visst säkerhetsmål nås. Verksamhetsutövaren kan nu bättre än tidigare själv planera sin verksamhet men å andra sidan framhävs verksamhetsutövarens ansvar.

Föreskriften om strålningsverksamhet som kräver säkerhetstillstånd tillämpas i mycket bred utsträckning. Föreskriften gäller också strålningsverksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd på kärntekniska anläggningar, som t.ex. användningen av strålkällor och strålningsalstrande apparater, men den tillämpas inte på användningen av kärnenergi så som avses i kärnenergilagen (990/1987).
 
I föreskriften preciseras begreppsmässigt de nya bestämmelser i strålsäkerhetslagen som gäller begränsning av potentiell yrkesmässig exponering och exponering av allmänheten samt säkerhetsbedömning. Dessutom ingår bestämmelser om bland annat dosrestriktioner för yrkesmässig exponering och exponering av allmänheten och om arbetstagarnas introduktion i arbetet.

Ytterligare information:

Ledande sakkunnig Ritva Bly, tfn (09) 759 88 530
Medietjänst, tfn 010 850 4761

 

Strålning i arbete
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:31