Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Med forskning av kärnsäkerhet och kärnavfallshantering utvecklas framtiden

Med forskning av kärnsäkerhet och kärnavfallshantering utvecklas framtiden

18.3.2021 kl 14:32
Meddelande

I SAFIR2022- och KYT2022-forskningsprogrammens projekt, som Arbets- och näringsministeriet har påbörjat, utvecklas finsk kompetens inom kärnsäkerhet och kärnavfallshantering. Strålsäkerhetscentralen (STUK) ingår i programmens ledningsgrupper och grupperna som leder forskningen. För samordnandet av programmen ansvarar Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

SAFIR2022-ledningsgruppens ordförande Marja-Leena Järvinen, ledande sakkunnig vid STUK, betonar betydelsen av forskningsprogrammen för finsk säkerhetskompetens. Enligt henne är det också viktigt att myndigheten som övervakar kärnsäkerheten och långsiktig säkerhet av kärnavfallsdeponering är med i planeringen och övervakningen av forskningsprogrammen.  ”Utan forskningsprogram som SAFIR2022 och KYT2022 skulle det vara omöjligt att i Finland utveckla den kompetens och de verktyg som myndigheten behöver”, konstaterar hon.

Programmen och de föregående offentligt finansierade forskningsprogrammen har en betydande utbildningsuppgift även när det gäller sådana organisationer som tillhandahåller STUK tekniska stödtjänster. Dessa är till exempel VTT och LUT-universitetet. Inom båda organisationer används betydande resurser för att förbättra den nationella forskningsinfrastrukturen, som också stöds i programmen.

I KYT- och SAFIR-programmens projekt deltar man i stora internationella forskningsprojekt, gör dess prov i Finland och får information som skulle vara omöjligt att producera med nationella resusrser.

Den största delen av finansieringen från finska kärnkraftsbolag

Till forskningen och utvecklingen av infrastrukturer användes sammanlagt 30 miljoner euro i KYT- och SAFIR-programmen mellan åren 2019–2020. Huvudfinansiären var statens kärnavfallshanteringsfond VYR och en annan stor finansiär var VTT. Kärnavfallshanteringsfondens pengar samlas från finska kärnkraftsbolag i enlighet med kärnenergilagen. Resultat av finansierade projekt är offentliga.

Forskningen förenas år 2023

KYT2022 och SAFIR2022-forskningsprogrammens gemensamma halvvägsseminarium ordnas 18–19.3.2021 som webbevenemang. Över 400 kärnsäkerhetsexperter och -forskare från olika länder strålar samman i seminariet. Under seminariet presenteras forskningsprojektens viktigaste landvinningar och vetenskapliga resultat.

Forskningen inom kärnkraftsbranschen har gjorts i nationella program redan över 30 år. År 2023 börjar ett nytt, sexårigt program SAFER2028 som samlar upp den nationella forskningen inom kärnsäkerhet och kärnavfallshantering till samma program. ”Det är bra att forskningen förenas till ett nationellt program speciellt nu när kärnavfallsdeponeringen fortsätter mot driftstillståndsfasen och nya forskningsteman är aktuella”, konstaterar direktör Jaakko Leino, som har verkat som ordförande för KYT2022-programmets ledningsgrupp.

Ytterligare information:

  • SAFIR2022 hemsida
  • KYT2022 hemsida
  •  Ledande sakkunnig Marja-Leena Järvinen, STUK, tfn +358 9 759 88 304
  • Direktör Jaakko Leino, STUK, tfn +358 9 759 88 234
  • Överingenjör Jorma Aurela, ANM, tfn +358 29 506 4832   
  • Direktör för SAFIR2022-programmet Jari Hämäläinen, VTT, tfn +358 20 722 6467
  • Direktör för KYT2022-programmet Suvi Karvonen, VTT, tfn +358 20 722 5286                    
Kärnsäkerhet
uppdaterad
23.3.2021 kl 15:00