Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Markku Kivioja som ny direktör för förvaltningsavdelningen och medlem i ledningsgruppen för STUK

Markku Kivioja som ny direktör för förvaltningsavdelningen och medlem i ledningsgruppen för STUK

16.6.2022 kl 09:00
Meddelande

Förvaltningsmagister Markku Kivioja (54) har utnämnts till direktör för förvaltningsavdelningen och medlem i ledningsgruppen för Strålsäkerhetcantralen.

Markku Kivioja, direktör för förvaltningsavdelningen för STUK från och med 1.8.2022

Markku Kivioja kommer till Strålsäkerhetcantralen (STUK) från Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), där han har varit ekonomi- och administrationsdirektör i nästan tre år. Därutöver har Kivioja lång erfarenhet i statsförvaltningen. Han har jobbat som utvecklingschef för Statens centrum för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) samt som biträdande direktör, utvecklingschef och lösningschef på Statskontoret. Kivioja har även jobbat bland annat som personaldirektör på Universitetens servicecentral Certia samt som skolningschef och förvaltningschef på Helsingfors universitet. Kivioja börjar på STUK 1.8.2022.

”Jag har en mycket positiv bild av STUK och rekryteringsprocessen förstärkte detta. Jag tror att STUK kan erbjuda mig en givande möjlighet att utvecklas”, säger Markku Kivioja. ”Naturligtvis tänker jag att även jag själv har något att ge till STUK. Med detta känns det bra att fortsätta i augusti.”

STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana välkomnar varmt Markku Kivioja till STUK. ”Markkus kompetens och erfarenhet samt visioner imponerade. Jag tror att STUK och vardagen för de anställda på STUK kommer tack vare Markku och experterna i förvaltningen att flyta på bra även i framtiden”, säger generaldirektör Tiippana.

STUK:s förvaltningsavdelning producerar förvaltningstjänster och andra interna tjänster för STUK:s resultatenheter samt stöder arbetet som utförs i dessa. Förvaltningsavdelningen har även hand om de till STUK hörande administrativa uppgifterna som är en del av statsgemenskapen. Förvaltningsavdelningen sysselsätter cirka 50 personer.

Uppgiften som direktör för förvaltningsavdelningen blev ledig när dess nuvarande innehavare Kaisa Koskinen går i pension i slutet av 2022. Uppgiften hade sammanlagt 35 sökande. Kivioja utses till en fast anställning som ledande expert och utnämns för uppgiften som direktör på förvaltningsavdelningen för en period på fem år.

Kontakter:

Meddelande
STUK