Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Markbränderna i Tjernobyls omgivning påverkar inte strålningsläget i Finland

Markbränderna i Tjernobyls omgivning påverkar inte strålningsläget i Finland

14.4.2020 kl 15:30
Meddelande

Skog och terräng brinner i närheten av det förstörda kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina. I jordmånen och växtligheten i området finns det radioaktivt cesium (Cs-137) som härstammar från olyckan och som kan frigöras i luften i små mängder vid bränder.

Ämnena som frigörs vid branden kan färdas långa avstånd och i teorin är det möjligt att de skulle observeras även i Finland. Radioaktivitet i sådana mängder att det skulle vara skadligt för människors hälsa eller miljön kan det inte komma från skogsbränderna i Ukraina. Även om halterna på brandplatsen skulle vara beaktansvärda för arbetstagarna i området, skulle de försvagas till försvinnande små på vägen hit.

Strålsäkerhetscentralen följer kontinuerligt radioaktiviteten i luften. Halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften följs upp på åtta orter i Finland. Resultaten från denna övervakning publicerar STUK på sin webbplats Radioaktiva ämnen i utomhusluften. I mätningarna kan även ytterst små halter av radioaktiva ämnen observeras.

STUK har även ett automatiskt strålningsövervakningsnätverk med 255 mätstationer som omfattar hela landet. Stationernas mätresultat uppdateras på STUKs webbplats Strålningsläget i dag.

Tilläggsuppgifter:
Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn 0975988437
Medietjänst, tfn 0108504761

Strålning i miljön