Innehållspresentatör

null Man behöver inte undvika att äta svampar på grund av radioaktivitet

Man behöver inte undvika att äta svampar på grund av radioaktivitet

28.1.2019 kl 14:42
Webbnyhet

Svampar som plockats i den finländska naturen innehåller liksom andra naturprodukter radioaktiva ämnen. Stråldosen som orsakas av svampar är så liten att man inte behöver undvika att äta svamp eller ens ransonera på grund av dem. STUK följer regelbundet naturprodukternas radioaktivitet.

Skogsprodukternas cesium-137 härstammar i främsta hand från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Trots att svamparnas cesiumhalter kan överskrida den rekommenderade gränsen för produkter som ska säljas, 600 becquerel per kilo, kan man lugnt använda dem.

Cesiumet i svamparna orsakar en stråldos som är under 0,01 millisievert om året för den genomsnittliga förbrukaren. Finländarnas genomsnittliga stråldos från alla källor är 3,2 millisievert per år. En finländare som äter mycket svamp, dvs. ungefär sex kilo svamp om året och i huvudsak svamp som innehåller en så stor dos radioaktiv cesium som möjligt, får en ytterligare stråldos på mindre än 0,04 millisievert per år. Det är ungefär en hundradel av finländarnas genomsnittliga stråldos per år.

Det radioaktiva nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl fördelades mycket ojämnt över Finland och svamparnas genomsnittliga radioaktivitet på områden med högt nedfall är i genomsnitt högre än på områden med lågt nedfall.

Däremot måste man notera att halterna av radioaktiva ämnen är mycket varierande även i svampar som växer på samma område, eftersom de olika svamparterna tar upp radioaktiva ämnen på olika sätt.

Storleken på stråldosen från svampar beror även på hur svampen hanteras då den tillagas.  Till exempel att blöta upp eller koka svampen minskar halten cesium med upp till 80 procent.

Mer information och mätresultat på STUKs webbsidor.

Hälften av finländarnas stråldos från radon, mindre än en procent från Tjernobyl

Finländarnas genomsnittliga stråldos är ungefär 3,2 millisievert per år. Ungefär hälften av denna dos orsakas av radon i inomhusluften. Den genomsnittliga dosen orsakad av nedfallet från Tjernobyl är under en procent av den årliga dosen hos en finländare. Finländarens genomsnittliga stråldos.

 

 

Säteily ympäristössä,
uppdaterad
28.1.2019 kl 15:10