Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Liten mängd radioaktivt silver i utomhusluften i Kotka

Liten mängd radioaktivt silver i utomhusluften i Kotka

8.9.2020 kl 13:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen observerade i början av augusti en liten mängd radioaktivt silver (Ag-101m) vid övervakningsstationen för radioaktivitetshalten i utomhusluften i Kotka. Aktiviteten hos silvret som fastnat i STUK:s partikelinsamlare var nätt och jämt observerbart med de känsliga mätinstrumenten.

På basis av mätningen av filtret fastställdes silvrets genomsnittliga aktivitetshalt i luften 0,2 mikrobecquerel per kubikmeter. Mätningarna är mycket exakta och den observerade halten har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön. Så här låga halter är inte observerbara till exempel i mätresultaten från STUK:s automatiska övervakningsnät för extern strålning.
 
Tero Karhunen, inspektör vid STUK, konstaterar att observationen i Kotka stämmer tidsmässigt överens med det årliga underhållet vid Lovisa kärnkraftverk. Små mängder radioaktiva ämnen, även radioaktivt silver, kan frigöras i luften i samband med underhållsarbete vid kärnkraftverket.

Det årliga underhållet av enhet två vid Lovisa kärnkraftverk började den 2 augusti och avslutades den 28 augusti. För närvarande utför kärnkraftsbolaget årligt underhåll av enhet ett.

Kärnkraftsbolaget ansvarar för underhållet och dess säkerhet. STUK övervakar att arbetet görs enligt kraven (på finska). Vid underhållet i år har inte inträffat något som påverkar strålningsläget i omgivningen eller som äventyrar människors strålsäkerhet.

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä. Insamlarna på övervakningsstationerna suger in stora mängder luft genom filter som absorberar radioaktiva ämnen. De radioaktiva ämnen som samlas i filtren mäts i laboratoriet. Genom denna metod kan man observera mycket små mängder radioaktiva ämnen.  Information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns på sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften.
Den externa strålningen övervakas genom nätverket för automatisk strålningsövervakning som omfattar cirka 260 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen, som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Övervakningsnätverkets mätresultat finns på sidan Strålningsläget i dag.
.


Mer information:
Inspektör Tero Karhunen tel. 09 759 88 612
STUK Mediatjänst tel. 010 850 4761

Säteily ympäristössä
uppdaterad
8.9.2020 kl 13:12