Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Liten mängd radioaktivt jod i utomhusluften

Liten mängd radioaktivt jod i utomhusluften

12.3.2021 kl 13:58
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen observerade radioaktiv jod vid övervakningsstationen för radioaktivitetshalten i utomhusluften i Helsingfors. Halten av jod-131 var under mätperioden 22.   23.  februari 3,0 mikrobecquerel per kubikmeter luft.

Den observerade halten är mycket liten och har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön.
 
STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns på sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften.

Jod-131 används generellt inom medicin vid vård av hypertyreos och sköldkörtelcancer och den produceras på många ställen i världen.

Mer information:
Mediatjänst tel 010 8504761

Strålning i miljön
uppdaterad
18.3.2021 kl 15:57