Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Liten mängd radioaktivt jod i luften i Rovaniemi på nytt

Liten mängd radioaktivt jod i luften i Rovaniemi på nytt

3.3.2017 kl 16:31
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen iakttog en isotop av radioaktivt jod i luften i Rovaniemi i slutet av februari. Halten av jod-131 var under mätperioden 2027 februari 0,3 mikrobecquerel per kubikmeter luft, dvs. mycket liten men mätbar.

Iakttagelsen i Rovaniemi var den enda i Finland i slutet av februari. Radioaktivt jod uppmättes föregående gång i proverna som samlades in från andra veckan i januari till början av februari. Då fanns det jod inte bara i provet från Rovaniemi utan även i det från Kotka.

I januari och under de första dagarna av februari påträffades jod också i flera andra Europeiska länder. Halterna var överallt mycket små, obetydliga med tanke på människans och omgivningens säkerhet.

Man känner fortfarande inte till jodens ursprung. Jod-131 används generellt inom medicin vid vård av hypertyreos och sköldkörtelcancer och den produceras på många ställen i världen.

Tillläg den 8 mars:

Det partikelprov som togs från luften i Kajana den 7–28 februari innehöll också jod-131. Halten i Kajana var 0,3 mikrobecquerel per kubikmeter luft. Insamlingsperioden för partikelproverna från Kajana var 21 dygn, och mätresultaten blev färdiga måndagen den 6 mars.

Det är möjligt att den jod som iakttagits i Kajana har kommit från samma källa och samma utsläpp som den som iakttagits i Rovaniemi i slutet av februari.

 

 

Mer information:

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

Laboratoriechef Maarit Muikku, tfn (09) 759 88 509
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Strålning i miljön
uppdaterad
8.3.2017 kl 10:42