Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lite cesium, jod och kobolt i STUK:s partikelprov från utomhusluften i Kotka

Lite cesium, jod och kobolt i STUK:s partikelprov från utomhusluften i Kotka

14.10.2020 kl 15:29
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) observerade små mängder artificiella radioaktiva ämnen i partikelprover som togs den 28.9–5.10.2020 i utomhusluften i Kotka. Observationerna gällde kobolt (Co-60), jod (I-131) och cesium (Cs-137). Motsvarande partikelobservationer har även gjorts i närliggande områden.

De observerade ämnenas halter var mycket låga, men mätbara. De har inte påverkat eller påverkar strålningsläget.

”Under hösten har man i Kotka gjort mycket små partikelobservationer i utomhusluften. Observationerna saknar betydelse för människors hälsa och miljön. Med känsliga mätinstrument observeras också små halter av radioaktiva ämnen, vilket också är målet, konstaterar Tero Karhunen, inspektör vid Strålsäkerhetscentralen.”

Man känner inte till de observerade partiklarnas ursprung, men enligt STUK:s utredning verkar det osannolikt att de har sitt ursprung i Finland. Det är inte alltid möjligt att utreda ursprunget för den här typen av observationer. Det finns flera eventuella orsaker och partiklarna kan ha transporterats långa vägar.

Mer information:
Inspektör Tero Karhunen, tfn 09 759 88 612
STUK:s Medietjänst, tfn 010 850 4761

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä. Insamlarna på övervakningsstationerna suger in stora mängder luft genom filter som absorberar radioaktiva ämnen. De radioaktiva ämnen som samlas i filtren mäts i laboratoriet. Genom denna metod kan man observera mycket små mängder radioaktiva ämnen. Information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns på sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften.

STUK övervakar den externa strålningen genom nätverket för automatisk strålningsövervakning som omfattar cirka 260 mätstationer. Mätstationerna larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Övervakningsnätverkets mätresultat finns på sidan Strålningsläget i dag.

Säteily ympäristössä
uppdaterad
30.10.2020 kl 15:31