Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lagen om Strålsäkerhetscentralen reformerades, specifikationer i strålsäkerhetslagen

Lagen om Strålsäkerhetscentralen reformerades, specifikationer i strålsäkerhetslagen

5.1.2023 kl 14:48
Webbnyhet

​​​​​​Den reformerade lagen om Strålsäkerhetscentralen som trädde i kraft den 30 december motsvarar den förändrade omvärlden, och genom lagen verkställs tillsynsmyndighetens särskilda krav på oberoende till följd av EU:s direktiv om kärnsäkerhet och direktiv om strålsäkerhet.

I lagen om strålsäkerhetscentralen infördes en del av de uppgifter som tidigare genom förordning föreskrivits Strålsäkerhetscentralen (STUK). I lagen anges nu bestämmelser om STUKs ställning och verksamhet, ledning och beslutanderätt samt om anlitning av sakkunniga och ingående av avtal för att utföra enskilda sakkunniguppgifter.

I enlighet med reformen skrevs även STUKs oberoende ställning in i lagen. Nytt som skrivits in i lagen är att STUK ger en bedömning av den nationella beredskapen för nödsituationer med strålrisk och ger rekommendationer för beredskapen. Lagen ersätter den tidigare lagen från 1983.

Även en ny statsrådets förordning on Strålsäkerhetscentralen och ändringar i statsrådets förordning om joniserande strålning trädde i kraft den 30 december 2022.

Vid årsskiftet gjordes vissa specifikationer i huvudsak av teknisk natur i strålsäkerhetslagen. För att motsvara förväntad kostnadsutvecklingen för tillsynen uppdaterades i bilagan till strålsäkerhetslagen de tillsynsavgifter av skattenatur som tas ut hos verksamhetsutövarna. Måttliga förhöjningar förväntas på avgifterna.

Även en ny social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer träder i kraft den 1 januari 2023. Framöver kan STUK ta ut en extra avgift hos dem som tillsyn utövas över om prestationen eller tjänsten orsakat mer extra arbete än förväntat. Avgifterna har höjts även för att motsvara den förhöjda kostnadsnivån.

Lagen om Strålsäkerhetscentralen
Strålsäkerhetslagen

Mer information

Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Strålsäkerhetscentralen