Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Låg- och medelaktivt avfall i Lovisa är i ett säkert skick

Låg- och medelaktivt avfall i Lovisa är i ett säkert skick

22.12.2021 kl 12:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har bedömt säkerheten för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall på Lovisa kärnkraftverk. STUK slår fast att slutförvaringsanläggningens säkerhetsstatus är god och att Fortum kan fortsätta att använda slutförvaringsanläggningen.

Fortum driftsatte år 1998 en anläggning för låg- och medelaktivt avfall på Hästholmen i Lovisa, i närheten av ett kärnkraftverk. Avfallet placeras i tunnlar som grävts ut i berget på cirka 110 meters djup.

Tillståndsinnehavaren ska vart femtonde år göra en säkerhetsbedömning av slutförvaringsanläggningen åt STUK. STUK mottog i slutet av 2020 den tidsbestämda säkerhetsbedömningen för slutförvaringsanläggningen från Fortum.  

STUK bifogade i sitt godkännande krav på åtgärder för att vidareutveckla slutförvaringsanläggningens säkerhet. Dessa krav avser exempelvis säkerhetsbedömningar, tillsyn och ledning av den mänskliga verksamheten. Fortum ska rapportera kring dessa frågor till STUK under 2022 och 2023.

Syftet med slutförvarsanläggningen på Hästholmen är att lagra allt låg- och medelaktivt avfall som produceras under drift och avveckling vid Lovisa kraftverk. Fortum planerar också att exportera små mängder radioaktivt avfall som genereras på andra håll i Finland.

Det nuvarande drifttillståndet för anläggningen tillåter inte slutförvaring av allt avfall som Fortums nya planer inbegriper. För ny användning behöver Fortum ett nytt drifttillstånd och Fortum har inlett en miljökonsekvensbedömning för detta tillstånd. Detta beslut från STUK om den tidsbestämda säkerhetsbedömningen gäller inte ett eventuellt nytt drifttillstånd.

Ytterligare information:
Överinspektör Mia Ylä-Mella, tel. +358 (0)9 759 88 202
Mediakontakter, tel. +358 10 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
11.1.2022 kl 14:07