Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Konstaterandet av behörigheten hos en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning överförs från STUK till Valvira

Konstaterandet av behörigheten hos en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning överförs från STUK till Valvira

28.3.2017 kl 16:44
Webbnyhet

I fortsättningen är det tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira som kommer att bevilja rätten att arbeta som ansvarig läkare för hälsokontrollerna för arbetstagare i strålningsarbete som hör till kategori A. Hittills har Strålsäkerhetscentralen (STUK) konstaterat behörigheten på ansökan av läkaren.

För att kunna utföra uppföljning av hälsotillståndet hos arbetstagare i strålningsarbetsklass A måste läkaren vara insatt i företagshälsovården och dessutom genomgå en strålskyddsutbildning. Utbildningen används för att säkerställa tillräckligt kunnande om strålningens hälsoinverkningar och om strålningsriskerna i olika arbetsuppgifter inom vilka arbetaren exponeras för strålning. Från och med 1.6.2017 kommer det att finnas bestämmelser i en ny lag om behörighet hos en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Enligt lagen beviljar Valvira i fortsättningen rätten att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Hittills har STUK konstaterat behörigheten.

”Valvira beviljar rättigheterna att arbeta som yrkesutbildad person inom hälsovården i Finland. Det är vettigt att Valvira även godkänner rätten att arbeta som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Med samma nya lag verkställs kraven i EU:s nya strålsäkerhetsdirektiv och överförs bestämmelserna och myndighetsanvisningarna om godkännandet av läkaren till lagen, precis som grundlagen förutsätter”, summerar Eero Kettunen, direktör för STUKs avdelning av övervakning av strålningsverksamhet.

Idag finns det cirka 460 läkare i Strålsäkerhetscentralens register med en behörighet konstaterad av Strålsäkerhetscentralen. STUK kommer att sända över uppgifterna om dessa läkare till Valvira för granskning. Efter granskningen antecknar Valvira de godkända läkarna i Terhikki-registret, om läkarna önskar fortsätta som företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning enligt den nya lagen. Valvira kommer att kontakta alla läkare som idag har behörighet och ge dem anvisningar om hur de ska skicka in sin anmälan till Valvira om önskan att fortsätta som företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning.

Med strålningsarbetare som hör till kategori A avses en arbetstagare som i sitt arbete kan exponeras för strålning till den grad att personlig dosövervakning ska ordnas.

STUK ger utlåtanden om strålskyddsutbildningen

Den strålskyddsutbildning som avses i den nya lagen kan i fortsättningen ordnas av universiteten och Arbetshälsoinstitutet och utlåtanden om utbildningen ska på förhand begäras av Strålsäkerhetscentralen. Syftet med utlåtandet är att säkerställa att utbildningen uppfyller de krav som ställs. Idag erbjuder endast Arbetshälsoinstitutet sådan här strålskyddsutbildning.


Mer information

Ledande sakkunnig Maaret Lehtinen, tfn (09) 759 88 244
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Valviras meddelande 23 mars Valvira kommer i fortsättningen att bevilja rätt att vara verksam som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning

SHM:s meddelande 23 mars Ny lag reglerar behörigheten för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning

Strålning i arbete