Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kärnvapenprov kan inte genomföras i hemlighet

Kärnvapenprov kan inte genomföras i hemlighet

28.8.2020 kl 09:30
Meddelande

När Nordkorea tillkännagav sin underjordiska provsprängning av en vätebomb den 3 september 2017 började man leta efter och tolka spår av detonationen även vid Strålsäkerhetscentralens nationella informationscentral för kärnvapenförbud i Kasåker i Helsingfors.

Informationscentret vid STUK mottar och analyserar kontinuerligt all information om radioaktiva substanser i atmosfären från ca. hundra uppsamlingsanläggningar som övervakar kärnvapentest på olika håll i världen. Vid STUK verkar även ett laboratorium med kapacitet för mer detaljerad analys av de partikelprover som samlas in av olika uppsamlingsanläggningar. Nordkoreas prov ledde inte till några iakttagelser av radioaktiva substanser i luften, men explosionen konstaterades likväl även i Finland vid Helsingfors universitets Seismologiska instituts station i Sysmä.

Seismologiska institutet i Sysmä och STUK:s laboratorium ingår i det internationella övervakningssystemet för avtalet om förbud mot kärnvapenprov (Comprehensive Nuclear-Test-BanTreaty; CTBT). I september 2017 kunde man med hjälp av data från systemet bekräfta att Nordkorea faktiskt hade utfört en sprängning av en bomb.

Enligt överinspektör Mikael Moring vid STUK skulle man i vilket fall som helst ha konstaterat att Nordkorea hade genomfört ett test och fått reda på att det handlade om ett kärnvapenprov, även om landet inte självmant hade tillkännagivit det.

”Det internationella övervakningssystemet omfattar hela jordklotet och tillämpar övervakningsmetoder som stöder varandra. Metoderna tillsammans med en öppen distribution till medlemsländerna av den information som insamlas garanterar i praktiken att ingen kan genomföra ett kärnvapenprov i hemlighet”, konstaterar Mikael Moring.

Systemet är programmerat så att det upptäcker en explosion med en styrka på minst ett kiloton oavsett om den inträffar under jorden, i atmosfären eller i havet. Mätstationerna övervakar radioaktiviteten, seismiska fenomen, hydroakustiken i världens hav och infraljud.

Teknik från STUK används i hela världen

STUK har ända från början varit med om att utveckla den teknik som används i övervakningen av förbudet mot kärnvapenprov. Vid STUK har bland annat utvecklats luftkollektorer som nu ingår i CTBO:s globala övervakningsnät. En av dem finns även på taket till det hus som inhyser STUK:s verksamhet i Helsingfors och utgör en del av Finlands nationella nätverk för strålningsövervakning. STUK har också lett det samarbete som tagit fram en databas speciellt avsedd för behandling av resultat från radionuklidanalyser. Denna databas används förutom av STUK även av många andra länders nationella informationscentraler.

FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen infaller den 29 augusti

Förenta Nationerna har utlyst 29 augusti till internationell dag för förbud mot kärnvapenprov (https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day).

Den internationella konventionen om förbud mot alla kärnvapenprov ingicks år 1996, men är fortfarande inte i kraft, då den inte har ratificerats av tillräckligt många länder.

För övervakning av konventionen har en särskild organisation tillsatts, kallad organisationen för en fullständig konvention om förbud mot kärnvapenprov, Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO).

I Finland ansvarar utrikesministeriet för verksamhet med anknytning till CTBTO. STUK fungerar som nationell informationscentral för systemet. STUK mottar och behandlar informationen från övervakningsnätverket samt förädlar och ställer den till beslutsfattarnas förfogande.

Mer information

Mikael Moring +358 9 759 88 438
Medietjänsten +358 10 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
28.8.2020 kl 09:37