Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Karim Peltonen leder en ny avdelning vid STUK

Karim Peltonen leder en ny avdelning vid STUK

6.2.2020 kl 13:30
Meddelande

Filosofie magister Karim Peltonen inledde i början av februari arbetet som direktör vid Strålsäkerhetscentralen (STUK). Han leder en ny avdelning som ansvarar för STUK:s beredskap, kommunikation, samhällsrelationer och internationella projekt.

 

Karim Peltonen kommer till STUK från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland där han har koncentrerat sig på beredskap, internationella samarbetsrelationer och ledningen av sakkunnig- och utvecklingstjänster.

STUK:s nya avdelning som Karim Peltonen leder har för tillfället femton anställda. Kommunikation, beredskapsfrågor och internationellt samarbete är emellertid ärenden som behandlas inom hela organisationen så arbetet som utförs vid den nya avdelningen kommer på något sätt att synas i arbetet hos alla cirka 350 medarbetare vid STUK.

”Det är en synnerligen intressant och angenäm uppgift att få vara med om att bygga upp en sådan avdelning och utveckla funktionerna som avdelningen ansvarar för inom STUK”, konstaterar direktör Peltonen. ”Det är också trevligt att jag vet att jag kommer att arbeta i en organisation med ett faktabaserat gott anseende bland såväl intressentgrupperna, medborgarna som medierna.”  

Mer information:
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:07