Tillbaka till föregående sida

Jussi Heinonen blev direktör för STUKs avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial

Jussi Heinonen blev direktör för STUKs avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial

14.1.2016 kl 20:14
Meddelande

Jussi Heinonen (38), diplomingenjör inom materialteknik, har utnämnts till direktör för STUKs avdelning för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial från början av 2016.

Heinonen har arbetat inom STUK i 13 år. Innan sitt nuvarande uppdrag arbetade han som byråchef för byrån som övervakar kärnavfallsanläggningarna. Hans ansvarsområde var övervakning av kärnavfallshanteringens säkerhet och särskilt frågor som gäller slutförvaring av använt kärnbränsle.

Huvuduppdraget för avdelningen för övervakning av kärnavfall och kärnmaterial är att övervaka kärnavfallshanteringens säkerhet, se till att kärnämnena, kärnkraftsanläggningarna och branschens teknik endast används för fredliga syften samt att upprätthålla kärnsprängningsförbudets nationella informationscentral.

I anslutning till dessa uppgifter övervakar avdelningen bland annat hanteringen och slutförvaringen av använt kärnbränsle och annat kärnavfall samt säkerheten då kärntekniska anläggningar avvecklas. Avdelningen ansvarar även för kärnmaterialövervakning och övervakning av kärnavfalls- och kärnmaterialtransporter.

Ytterligare information

Direktör Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Bilder kan laddas ner från Flickr

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
17.1.2016 kl 20:45
Dela denna sida

Dela denna sida