Tillbaka till föregående sida

Inget avvikande påträffat i mätningarna i omgivningen

Inget avvikande påträffat i mätningarna i omgivningen

9.3.2016 kl 19:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens (STUK) mätningsbil uppmätte under förmiddagen omgivningen kring lokalen. Inget avvikande påträffades i mätningarna och strålningsläget är normalt. Halterna som uppmätts i fastigheten har varit mycket små och utgör ingen skada för hälsan.

”Iakttagelserna härstammar högts troligen från hanteringen av radioaktivt småavfall. Det är viktigt att vi lär oss så mycket som möjligt av den här händelsen och noga överväger de vidare åtgärder som behövs. Vi utvecklar övervakningen av strålkällor som tagits ur bruk samt hur dessa källor hanteras och lagras”, berättar Eero Kettunen, direktör för avdelningen för övervakning av strålningsverksamhet.

Strålkällor används bland annat inom industrin och hälsovården. STUK övervakar strålkällorna från ibruktagande till slutförvaring. Verksamhetsutövaren har ett obegränsat ansvar för verksamhetens säkerhet.

”Lokalerna håller på att rengöras och vi återför dem till normal användning så småningom. Vi fortsätter utreda händelsekedjans ursprung och orsaker. Det är ett krävande jobb att utreda ursprunget och mätningarna tar tid eftersom halterna är så små. Det här fallet var åter ett bra exempel på hur pass känslig och fungerande strålningsövervakning vi har i Finland. Cesium-halten som vi upptäckte på taket var till exempel så liten att en människa skulle behöva andas in sådan luft 600 år i sträck innan årsdosgränsen på 1 mSv som ställts upp för befolkningens strålning ens överskrids”, säger Tarja K. Ikäheimonen, direktör för avdelningen för miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet.

Ytterligare information:

Direktör Eero Kettunen, tfn (09) 759 88 203
Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Strålning i miljön
uppdaterad
11.3.2016 kl 14:25
Dela denna sida

Dela denna sida