Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Inga observationer av rutenium i Finland sedan oktober

Inga observationer av rutenium i Finland sedan oktober

10.11.2017 kl 13:00
Webbnyhet

I luftproven som samlades in på Strålsäkerhetscentralens (STUK) övervakningsstationer 28.9–9.10 observerades grundämnet ruteniums radioaktiva isotop (Ru-106). STUK informerade om observationerna 3.10. I proven som samlades in efter den 9 oktober har rutenium inte längre kunnat fastställas. De fastställda halterna var så små att de inte hade någon betydelse för miljön eller människornas säkerhet. Rutenium fastställdes i Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och i Sodankylä.

Förutom i Finland observerades rutenium även i många andra länder i Europa och länderna har delat sina mätresultat med varandra och med den internationella atomenergiorganisationen (IAEA). Tillsvidare har ingen stat eller inrättning anmält en skada eller olycka som kunde vara källan till ruteniumförekomsten. Eftersom det förutom rutenium inte har observerats andra radioaktiva ämnen, härstammar utsläppet inte från en kärnexplosion eller ett kärnkraftverk. Beräkningarna som baserar sig på luftströmningar verkar visa på att utsläppet har ägt rum någonstans söder om Ural. Det är svårt att exakt bestämma var utsläppet har skett och dess omfattning, eftersom det i beräkningar ingår stora osäkerhetsfaktorer.  

Internationella avtal ålägger länderna att anmäla incidenter för varandra som kan ha effekter i andra länders områden.

Ru-106-halterna i ytluften som fastställts i luftprov Rutenium har inte observerats i proverna under insamlingsperioderna som betecknats med ”Inga observationer” i tabellen eller därefter.

Insamlingsstation Insamlingsperiod Aktivitetshalt (mikrobecquerel per kubikmeter, µBq/m3) Osäkerhet %
Helsingfors 28.9.2017–3.10.2017 64,1 9
Helsingfors 3.10.2017–5.10.2017 452,7 4
Helsingfors 3.10.2017–4.10.2017 848,7 4
Helsingfors 4.10.2017–5.10.2017 Inga observationer  
Imatra 3.10.2017–5.10.2017 288,3 8
Imatra 5.10.2017–9.10.2017 Inga observationer  
Kotka 11.9.2017–4.10.2017 15,7* 4
Kotka 4.10.2017–9.10.2017 Inga observationer  
Kuopio 2.10.2017–5.10.2017 217 4
Kuopio 5.10.2017–9.10.2017 Inga observationer  
Kajana 2.10.2017–9.10.2017 45,3 4
Kajana 9.10.2017–16.10.2017 Inga observationer  
Rovaniemi 2.10.2017–9.10.2017 61,1 3
Rovaniemi 9.10.2017–18.10.2017 Inga observationer  
Ivalo 2.10.2017–5.10.2017 137,7 4
Ivalo 5.10.2017–6.10.2017 Inga observationer  
Sodankylä 2.10.2017–5.10.2017 107,3 8
Sodankylä 5.10.2017–9.10.2017 Inga observationer  

* Det låga resultatet kan bero på den långa insamlingstiden i förhållande till utsläppet och är därför inte jämförelsebart med de övriga resultaten.

STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i luften

Mera information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften och mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns på STUKs webbplats. Förekomsten av rutenium Ru-106 i luften avslöjas i mätningarna av dess dotternuklid Rh-106, rodium som uppstår i det radioaktiva sönderfallet.

Förutom genom prover som luftinsamlare har samlat in övervakar STUK den externa strålningen i Finland även med hjälp av nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer.


Rutenium
Grundämnet rutenium har ett flertal radioaktiva isotoper av vilka isotopen Ru-106 används t.ex. för behandling av hud- och ögoncancersjukdomar.
Rutenium är ett grundämne som hör till övergångsmetallerna. Dess kemiska symbol är Ru (lat. ruthenium) och atomnumret är 44. Rutenium är en glänsande, silvergrå metall som i jordmånen typiskt förekommer bland de andra ytmetallerna i samma malm. Rutenium som förekommer i naturen bildas av sju stabila isotoper, det betyder att de inte är radioaktiva.

Mera information:

Laboratoriechef Maarit Muikku, tfn (09) 759 88 509

Strålning i miljön
uppdaterad
20.11.2017 kl 11:08