Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Inga nya utsläpp i fjol men spår av Tjernobyl mäts fortfarande i miljön

Inga nya utsläpp i fjol men spår av Tjernobyl mäts fortfarande i miljön

30.6.2020 kl 11:31
Meddelande

År 2019 förekom inte sådana utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön som skulle ha skadeverkningar på människors hälsa eller miljön. Uppgifterna framkommer i STUK:s nya rapport ”Strålningsövervakning av miljön i Finland – årsrapport 2019”.

Provtagning på Aranda

STUK tar ungefär hundra prov på Östersjöns havsvatten, bottensediment, fisk och annan biota och analyserar radioaktiva ämnen i proverna.

Av rapporten framgår även att exponering för strålning som artificiella radioaktiva ämnen i miljön orsakade finländare i genomsnitt år 2019 var mindre än 0,02 millisievert. Jämfört med finländarnas genomsnittliga årliga total dos, 5,9 millisievert, är det en liten mängd.  Artificiella radioaktiva ämnen i miljön härstammar huvudsakligen från Tjernobylolyckan 1986 och kärnvapenprov som utfördes i atmosfären på 1950- och 1960-talet.

Alltid aktuell information om strålning i miljön

STUK övervakar strålning i miljön på flera sätt. Den mäter kontinuerligt den yttre dosraten i 260 mätpunkter i hela landet. Den fångar radioaktiva ämnen i utomhusluften med effektiva samlare på åtta orter. Prov, av vilka man mäter radioaktivitet av yt- och dricksvatten, avfallsslam, mjölk och livsmedel, samlas enligt ett exakt årsprogram i olika delar av landet. Programmet innehåller också mätningen av radioaktiva ämnen i människor samt mätningen av radon i inomhusluften.

Strålningsövervakning av miljön i Finland 2019-årsapport innehåller en sammanfattning av resultaten från strålningsövervakningen samt jämförelser med resultat från tidigare år. I rapporten finns också ett sammandrag över övervakningen av Östersjöns radioaktivitet.

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2019
Strålningsövervakning av miljön i Finland : Årsrapport 2019
Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2019 (julkari.fi)

Rapporten är på finska, svenska och engelska.

Kontakter:
Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn 09 75988473
Mediatjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:36