Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Industrins Kraft lämnade en ansökan om laddningstillstånd för OL3 till STUK

Industrins Kraft lämnade en ansökan om laddningstillstånd för OL3 till STUK

9.4.2020 kl 08:00
Webbnyhet

STUK mottog 8.4.2020 av Industrins Kraft Abp (TVO) en ansökan om laddning av kärnbränsle i kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3:s reaktor.

Statsrådet beviljade drifttillstånd för Industrins Krafts OL3 i mars 2019. Industrins Kraft behöver ännu ett laddningstillstånd av STUK för att ladda bränsle. Innan bränslet laddas i reaktorn granskar STUK bland annat att riktlinjerna som berör användningen av anläggningen är tillräcklig, att organisationen som använder anläggningen är ändamålsenlig och tillräcklig, att ibruktagningsinspektionen av anläggningens system, strukturer och anordningar har gjorts på ett godkänt sätt samt att resultaten från systemproven är godtagbara.

Tilläggsuppgifter:
Överinspektör Mika Johansson, tfn 0975988764
Medietjänsten, tfn 0108504761

Kärnsäkerhet