Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Industrins Kraft höjer OL3:s effekt med STUK:s tillstånd

Industrins Kraft höjer OL3:s effekt med STUK:s tillstånd

30.3.2022 kl 13:15
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen godkände den 30.3. Industrins Kraft Abp:s ansökan om att höja effekten i reaktorn i det nya kärnkraftverket i Olkiluoto till över 30 procent av den fulla effekten.

Industrins Kraft Abp (TVO) startade den tredje kärnkraftsverksenheten i Olkiluoto (OL3) den 21 december i fjol och har sedan dess stegvis fortsatt driftsättningen av kärnkraftverket. 

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar driftsättningen och TVO behöver tillstånd av STUK innan reaktorns effekt höjs i nästa driftsättningsfas. STUK:s föregående tillstånd gällde en höjning av reaktoreffekten från fem till 30 procent.

OL3:s anläggningsleverantör och TVO har säkerställt att anläggningen fungerar planenligt och testat hur anläggningen reagerar vid driftstörningar. STUK har granskat testplanerna och anvisningarna och övervakat de viktigaste testerna på anläggningsplatsen. STUK har även gått igenom de viktigaste resultaten av provdriften. Driftsättningstesterna har visat att anläggningen fungerar som planerat och att det är säkert att höja anläggningens effekt till över 30 procent.

Nästa gång behöver TVO tillstånd från STUK för OL3-enheten när driftsättningstesterna fortsätter med tester som görs med över 60 procents effekt.

OL3 producerade el till Finlands stamnät för första gången i mars då reaktorns effekt var 25 procent av den fulla effekten. Enligt den plan som Industrins Kraft meddelat kommer den regelbundna elproduktionen att inledas i anläggningen i juli 2022.

 

 

Kontakter:
Projektchef Essi Vanhanen, tfn 09 759 88 242
Medietjänsten, Tfn: 010 850 4761

Länkar:
Ur STUKs synvinkel
Olkiluoto 3 på STUK:s hemsida

Meddelande
kärnkraftverk
Olkiluoto 3