Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Industrins Kraft beviljas tillstånd att fortsätta öka effekten i OL3

Industrins Kraft beviljas tillstånd att fortsätta öka effekten i OL3

4.1.2022 kl 15:55
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) beviljade tisdagen den 4. januari 2022 Industrins Kraft tillstånd att höja effekten i den nya kärnkraftverksenheten i Olkiluoto till över fem procent av dess fulla värmeeffekt på 4 300 megawatt.

Den tredje kärnkraftverksenheten i Olkiluoto sattes i drift, vilket innebar att dess bränsle för första gången gjordes kritiskt, den 21 december 2021.

Efter driftsättningen visade de lågeffektstester som Industrins Kraft utförde tillsammans med anläggningsleverantören att anläggningen fungerar som planerat. STUK granskade planerna för testerna, följde testerna på plats och gick igenom deras resultat. Anläggningsleverantören är ett konsortium bestående av AREVA GmbH, AREVA NP SAS och Siemens AG.

STUK fortsätter övervaka effektökningen och de tester som görs i samband med den på anläggningen. Industrins Kraft behöver nästa gång tillstånd från STUK när reaktorns effekt höjs till över 30 procent av den fulla effekten. Före det har anläggningen redan börjat producera el. STUK ger också tillstånd för ökning av effekten till över 60 procent.

Ur STUKs synvinkel
Olkiluoto 3

Mer information:
Projektchef Essi Vanhanen, tfn (09) 759 88 242
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Ydinturvallisuus