Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Incident vid behandlingen av radioaktiva ämnen ledde till avbrott i produktionen och reparationer i Tikkakoski

Incident vid behandlingen av radioaktiva ämnen ledde till avbrott i produktionen och reparationer i Tikkakoski

20.9.2019 kl 14:26
Webbnyhet

MAP Medical Technologies Oy, som tillverkar radioaktiva läkemedel i Tikkakoski, fick  tillstånd av Strålsäkerhetscentralen att åter ta upp sin avbrutna produktion den 18 september. Produktionen av läkemedel avbröts inte, men företaget avbröt en del av sin produktion av isotopgeneratorer i slutet av augusti när en liten mängd radioaktivt ämne kom ut i luften utomhus på grund av ett fel i processen. Isotopgeneratorer används för produktion av radiofarmaceutiska preparat.

Inspektör Jussi Aromaa vid STUK konstaterar att ingen av företagets anställda fick någon extra stråldos vid utsläppet, som ägde rum den 30 augusti. Utsläppet av radioaktivt ämne var litet överlag, och anläggningens system för övervakning av utsläpp upptäckte det.

Eftersom ett radioaktivt ämne – osmium isotop 191 – frigjordes i utomhusluften beräknade MAP den stråldos som en människa skulle ha kunnat få utanför byggnaden. Enligt en mycket konservativ beräkning, dvs. en beräkning som överdriver exponeringen, skulle stråldosen ha kunnat vara 0,26 mikrosievert. Dosen är av samma storlek som den stråldos som vi här i Finland får när vi vistas utomhus under normala omständigheter i en eller två timmar.

”I praktiken kan vi säga att ingen exponerades för strålning på grund av händelsen”, konstaterar Jussi Aromaa.

STUK övervakar MAP Medical Technologies (MAP) och bolaget informerade STUK om incidenten genast efter att den inträffat. Senare fick STUK också en rapport av företaget, samt en plan för de reparationer som utförs för att förhindra att en motsvarande händelse äger rum igen.

STUK inspekterade produktionslokalerna, de händelser som orsakade utsläppet och de korrigerande åtgärder som företaget planerat den 6 september. Efter inspektionen konstaterade STUK att företaget kan fortsätta verksamheten efter att STUK godkänt de förändringar i hanteringen av utsläpp av radioaktiva ämnen och behandlingen av radioaktivt avfall som företaget föreslagit. STUK godkände dessa förändringar den 18 september.

Ytterligare information:
Medietjänst, tfn 010 850 4761

 

Säteily ympäristössä
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:26