Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null IAEA och STUK inspekterade kärnbränslelagren vid Olkiluoto kärnkraftverk

IAEA och STUK inspekterade kärnbränslelagren vid Olkiluoto kärnkraftverk

11.5.2020 kl 15:00
Meddelande

Internationella atomenergiorganet IAEA inspekterade förra veckan tillsammans med Strålsäkerhetscentralen att kärnbränslena vid Industrins Krafts kärnkraftverk på Olkiluoto finns där de ska finnas och att verksamheten stämmer överens med anmälningar och rapporter.

IAEA meddelade i mars att man fortsätter att inspektera kärnmaterial också under coronasituationen. Detta innebär att man i de länder och inrättningar som inspekteras måste sörja för de arrangemang som situationen kräver.

IAEA utför kontroll av kärnmaterial i alla länder som omfattas av fördraget om ickespridning av kärnvapen, i Finland cirka 20 gånger per år. STUK deltar alltid i inspektionerna och utför samtidigt sin egen inspektion.

STUK:s uppgift är att övervaka att användningen av kärnenergi är förenlig med internationella avtal och att det kärnmaterial som används i Finland hålls i fredlig användning på det sätt som det internationella fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) förpliktar till. Vid inspektionerna ska IAEA säkerställa att allt är i skick.

”Den här inspektionen var exceptionell på många sätt. Till exempel IAEA:s inspektörers inresa ordnades i samarbete med Gränsbevakningsväsendet”, berättar Marko Hämäläinen, byråchef med ansvar för STUK:s kontroll av kärnmaterial. Eftersom kärnkraftverken tillämpar de stränga begränsningsåtgärder som situationen kräver, måste också förflyttningar inom anläggningen och andra praktiska arrangemang för inspektionen denna gång skötas på ett annat sätt än normalt.

”Kontrollen av kärnmaterial baserar sig på inspektioner genom vilka det säkerställs att varje bränsleknippe som förs in till anläggningen finns där det ska finnas”, beskriver Hämäläinen inspektionsarbetet.

Fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) har i år varit i kraft i 50 år. (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700011)

IAEA:s inspektörer inspekterar med ett elektroniskt övervakningsinstrument att reaktorlocket inte har öppnats sedan den föregående inspektionen. Bild: INDUSTRINS KRAFT.

Mer information:
byråchef Marko Hämäläinen, tfn (09) 759 88 374
chefen för internationellt samarbete  Elina Martikka, tfn (09) 759 88 373
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:24