Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Grundstenen för Strålsäkerhetscentralens nya hus murades

Grundstenen för Strålsäkerhetscentralens nya hus murades

15.9.2020 kl 17:25
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralens (STUK) nya hus byggs i Ånäs i Vanda. Grundstenen för byggprojektet murades 15.9.2020. Huset ska vara färdigt i årsskiftet 2021–2022. Senatfastigheter svarar för byggandet av det och SRV för genomförandet.

Grundstenen för STUK:s blivande verksamhetsställe murades på byggarbetsplatsen 15.9.2020 under noggrann omsorg med säkerheten. På grund av coronasituationen flyttades murningen från våren till hösten och nu kunde murningen även följas på distans via streaming. I grundstenen murades förutom det traditionella, dagens tidning och mynt, även in bland annat en radonmätningsburk för att beskriva STUK:s verksamhet. Det nya verksamhetsstället omfattar 12 700 bruttokvadratmeter och kostnadsberäkningen är 46 miljoner euro.  

”Huset i Ånäs erbjuder STUK fungerande lokaler för krävande kontors- och laboratoriearbete. I lokalerna som planerats för arbete på flera platser kan vi även föra framåt de nya arbetssätt som vi varit tvungna och haft möjlighet att lära oss under det gångna året”, konstaterar STUK:s förvaltningsdirektör Kaisa Koskinen. STUK flyttar in i de nya verksamhetslokalerna på sommaren 2022.  

Enligt Senatfastigheter har byggprojektet framskridit enligt tidtabellen. ”Samarbetet med Vanda stad och mellan de övriga parterna har varit god och projektet har framskridit enligt planerna”, tackar Matti-Pekka Jalonen, chef för Senatfastigheters byggnadsgrupp.

Genomförandet av projektet inleddes med rivningsarbeten våren 2019. I februari 2020 inleddes jordbyggnads- och grundarbeten på tomten. Som bäst pågår tungbetonggjutning av undersökningshallen och arbetet med montering av betongelementstommen för kontorsbyggnaden är redan till hälften gjort. Härnäst inleds fasadarbetena på byggarbetsplatsen. På arbetsplatsen arbetar för närvarande 50 personer, och antalet förväntas tredubblas när man kommer till skedet för inomhusarbeten och husteknik.

”Strålsäkerhetscentralens projekt omfattar exceptionellt krävande laboratorielokaler, vilket ställer höga krav på byggandet. I projektet utnyttjar vi vårt kunnande och erfarenheten av motsvarande lokaler som vi gjort för Senatfastigheter tidigare”, berättar Antti Raunemaa, enhetschef vid SRV.

I grundstenen murades även in bland annat en radonmätningsburk för att beskriva STUK:s verksamhet.

Kaisa Koskinen, STUK:s förvaltningsdirektör, och Matti-Pekka Jalonen, chef för Senatfastigheters byggnadsgrupp, satte en radonmätningsburk i tidskapseln som skulle placeras i grundstenen. Foto: Karim Peltonen, STUK

Tilläggsuppgifter

Matti-Pekka Jalonen, chef för byggnadsgruppen, Senatfastigheter, tfn 040 767 8707
Kaisa Koskinen, direktör för förvaltningsavdelningen, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 759 88 322
Strålsäkerhetscentralens medietjänst, tfn 010 850 4761
Antti Raunemaa, enhetschef, SRV, tfn 040 564 4105
Heidi Tetteh, kommunikationschef, SRV, tfn 040 662 3220

 

Strålsäkerhetscentralen